Publikacje

Newslettery Knoco

Lipiec 2017 Zarządzanie Wiedzą na świecie dzisiaj.
Wiosną br. przeprowadziliśmy wśród firm na całym świecie badanie na temat obecnego stanu Zarządzania Wiedzą w ich organizacji. Otrzymaliśmy 417 odpowiedzi od organizacji różnych rozmiarów, różnych sektorów i zlokalizowanych w różnych regionach. Dało nam to szeroki obraz stanu Zarządzania Wiedzą w chwili obecnej, a ponieważ w 2014 roku przeprowadziliśmy analogiczne badanie, to mogliśmy porównać wyniki i zobaczyć jak w międzyczasie zmieniła się branża KM. W Newsletterze znajdują się niektóre z naszych wniosków….

Kwiecień 2017 Przeprowadzanie audytów Zarządzania Wiedzą.
Audyt programu Zarządzania Wiedzą jest zawsze dobrym pomysłem. Zanim się go jednak zacznie, warto pomyśleć, jaki jest jego cel i co zrobimy z otrzymanymi wynikami. Dopiero wtedy będziemy mogli zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu będzie potrzebny.
Przedstawione w Newsletterze informacje mogą pomóc zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu jest potrzebny w jakim przypadku…

Czerwiec 2016 Zarządzanie Wiedzą i Wartość
Pomiędzy wiedzą, a osiąganymi wynikami istnieje ścisły związek. Im więcej wiemy, tym lepiej możemy wykonywać swoje zadania. Im więcej uczymy się w trakcie wykonywania zadań, tym więcej wiemy.  Link pomiędzy wiedzą i wynikami oraz pomiędzy zarządzaniem wiedzą i wartością, jaką wnosi do organizacji jest fundamentalny dla koncepcji zarządzania wiedzą…

Kwiecień 2016 5 kroków, aby wprowadzić i utrwalić KM w organizacji
Wprowadzenie Zarządzania Wiedzą w organizacji jest procesem zmiany kultury organizacyjnej i tak też powinno być traktowane. Ludzie przechodzą pewną ewolucję w sposobie myślenia …

Luty 2016 KM Governance – brakujące ogniwo sukcesu
Governance czyli poparcie kadry zarządzającej jest kluczową częścią systemu KM. W jego skład wchodzą trzy komponenty …

Grudzień 2015 Retencja i Transfer Wiedzy
Silver Tsunami, Demographic Cliff, Great Crew Change, początek korporacyjnego Alzheimera – jak byśmy to nie nazwali, przewidywana wraz z odejściem doświadczonych pracowników na emeryturę utrata wiedzy, stanowi potężne ryzyko biznesowe dla wielu organizacji…

Październik 2015 ISO 9001:2015 i klauzula wiedzy
Po raz pierwszy jeden z globalnych standardów biznesowych jawnie określa Wiedzę jako zasób istotny dla organizacji i definiuje oczekiwania względem zarządzania nim …

Wrzesień 2015 Temat Innowacji (English)
Jaki jest związek pomiędzy Innowacją a KM? Czy są to pojęcia sprzeczne? Czy tożsame? A może są dwiema stronami tego samego medalu?

Maj 2015 Role w Zarządzaniu Wiedzą
Nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że z przepływu wiedzy nic nie będzie jeśli ludzie nie będą wiedzieli kto i za co odpowiada …

Marzec 2015  5 etapów programu KM – na jakim etapie jesteś?
Wdrożenie Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management – KM) w organizacji zazwyczaj przechodzi przez 5 typowych etapów rozwoju…

Grudzień 2014  6 kluczowych czynników równowagi
Wdrożenie skutecznego programu Zarządzania Wiedzą wymaga balansowania pomiędzy różnymi, często konkurencyjnymi elementami…

Opracowania (Whitepapers)

Argumenty za wdrożeniem
Najlepszą strategią wdrażania Knowledge Management (KM) jest strategia oparta o serię decyzji, z których każda przenosi na następny poziom.
Kolejno będą to …Pobierz Whitepaper

Wstęp do Zarządzania Wiedzą
Knowledge Management jest zarządzaniem skoncentrowanym na wiedzy, które umożliwia wzrost wydajności. Jest wiele możliwych komponentów systemu KM, które można wykorzystać w zależności od potrzeb organizacji. Najbardziej powszechne są następujące…Pobierz Whitepaper

Infografiki o Zarządzaniu Wiedzą

Infografika „System Zarządzania Wiedzą”
Co dokładnie oznacza „zarządzać wiedzą”? To proste – są ludzie w organizacji, którzy WIEDZĄ. Są ludzie, którzy muszą wykonać swoją pracę i potrzebują tej wiedzy. Zarządzanie Wiedzą to system transferu wiedzy.  Zobacz infografikę

Infografika „Zarządzanie Wiedzą i Wartość biznesowa”
Czy to możliwe, że zarządzanie wiedzą może wnieść nową wartość? Takie  pytanie często pada. Tak, jest to BARDZO prawdopodobne.  Są co najmniej cztery sposoby, aby to osiągnąć, ale tylko pod pewnymi warunkami. Zobacz infografikę …

Infografika „Proces Lessons Learned”
Nowa wiedza i nowe doświadczenia (lekcje) są identyfikowane w trakcie działań, analizowane i włączane w praktyki, aby poprawić przyszłe wyniki. To pętla uczenia się. Proces Lessons Learned. Wydaje się taki łatwy. Dlaczego więc wielu naszych klientów jest niezadowolonych z procesu Lessons Learned w swoich firmach? Zobacz infografikę…

Infografika „6 Wymiarów Zarządzania Wiedzą”
Zarządzanie Wiedzą (ang. Knowledge Management – KM) wydaje się być bardzo prostą ideą, ale żeby w pełni ją zrozumieć trzeba zadać wiele pytań. Pytania tną KM w różnych płaszczyznach, z których każda odsłania inną twarz KM. My znaleźliśmy 6 interesujących odsłon …
Pieniądze & Wizja, Problemy & Rozwiązania, Kultura & Jednostka.
Zobacz infografikę …