Newslettery Knoco

Luty 2018

Różnica pomiędzy Wiedzą i Informacją i jaki ma to wpływ na Zarządzanie Wiedzą

Czy może coś być jednocześnie i wiedzą i informacją? Dla wielu ludzi jest to trudne do zaakceptowania. Nie ma jednak ku temu powodu – nic nie wskazuje na to, że wiedza i informacja są wzajemnie wykluczające. W końcu, faktura jest jednocześnie informacją i elementem finansowym; jest częścią systemu zarządzania informacją i częścią systemu zarządzania finansami, i podlega obu tym dyscyplinom. Pieniądze nie przestają być pieniędzmi, kiedy informacja o nich pojawia się w systemie…

Grudzień 2017   

Norma ISO dla Zarządzania Wiedzą, ISO 30401.

W listopadzie została opublikowana wersja robocza normy ISO dla Zarządzania Wiedzą. To ISO 30401. Norma jest już dostępna do publicznego wglądu. Można też zgłaszać uwagi. W Newsletterze mówimy o normie – jak była opracowywana (jednym z członków zespołu był nasz kolega Nick Milton z UK), jaką ma strukturę, gdzie ją znaleźć, jak komentować i co będzie się działo później …

Wrzesień 2017    

4 rodzaje szkoleń KM, jakich potrzebuje organizacja.

Większość organizacji wyrusza w swoją podróż do Zarządzania Wiedzą tylko jeden raz, co oznacza, że próbują czegoś, czego nie znały wcześniej. Przeszkolenie pracowników jest kluczowe. Powinni dobrze zrozumieć czekającą ich podróż i muszą nabyć potrzebne umiejętności. W Newsletterze Wrzesień 20177 omawiamy 4 kluczowe typy szkoleń Zarządzania Wiedzą potrzebnych organizacji do płynnego przejścia przez proces wdrożenia KM ….

Lipiec 2017   

Zarządzanie Wiedzą na świecie dzisiaj.

Wiosną br. przeprowadziliśmy wśród firm na całym świecie badanie na temat obecnego stanu Zarządzania Wiedzą w ich organizacji. Otrzymaliśmy 417 odpowiedzi od organizacji różnych rozmiarów, różnych sektorów i zlokalizowanych w różnych regionach. Dało nam to szeroki obraz stanu Zarządzania Wiedzą w chwili obecnej, a ponieważ w 2014 roku przeprowadziliśmy analogiczne badanie, to mogliśmy porównać wyniki i zobaczyć jak w międzyczasie zmieniła się branża KM. W Newsletterze znajdują się niektóre z naszych wniosków….

Kwiecień 2017   

Przeprowadzanie audytów Zarządzania Wiedzą.

Audyt programu Zarządzania Wiedzą jest zawsze dobrym pomysłem. Zanim się go jednak zacznie, warto pomyśleć, jaki jest jego cel i co zrobimy z otrzymanymi wynikami. Dopiero wtedy będziemy mogli zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu będzie potrzebny.
Przedstawione w Newsletterze informacje mogą pomóc zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu jest potrzebny w jakim przypadku…

Czerwiec 2016 

Zarządzanie Wiedzą i Wartość

Pomiędzy wiedzą, a osiąganymi wynikami istnieje ścisły związek. Im więcej wiemy, tym lepiej możemy wykonywać swoje zadania. Im więcej uczymy się w trakcie wykonywania zadań, tym więcej wiemy.  Link pomiędzy wiedzą i wynikami oraz pomiędzy zarządzaniem wiedzą i wartością, jaką wnosi do organizacji jest fundamentalny dla koncepcji zarządzania wiedzą…

Kwiecień 2016

5 kroków, aby wprowadzić i utrwalić KM w organizacji

Wprowadzenie Zarządzania Wiedzą w organizacji jest procesem zmiany kultury organizacyjnej i tak też powinno być traktowane. Ludzie przechodzą pewną ewolucję w sposobie myślenia …

Luty 2016

KM Governance – brakujące ogniwo sukcesu

Governance czyli poparcie kadry zarządzającej jest kluczową częścią systemu KM. W jego skład wchodzą trzy komponenty …

Grudzień 2015   

Retencja i Transfer Wiedzy

Silver Tsunami, Demographic Cliff, Great Crew Change, początek korporacyjnego Alzheimera – jak byśmy to nie nazwali, przewidywana wraz z odejściem doświadczonych pracowników na emeryturę utrata wiedzy, stanowi potężne ryzyko biznesowe dla wielu organizacji…

Październik 2015

ISO 9001:2015 i klauzula wiedzy

Po raz pierwszy jeden z globalnych standardów biznesowych jawnie określa Wiedzę jako zasób istotny dla organizacji i definiuje oczekiwania względem zarządzania nim …

Maj 2015

Role w Zarządzaniu Wiedzą

Nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że z przepływu wiedzy nic nie będzie jeśli ludzie nie będą wiedzieli kto i za co odpowiada …

Marzec 2015 

5 etapów programu KM – na jakim etapie jesteś?

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management – KM) w organizacji zazwyczaj przechodzi przez 5 typowych etapów rozwoju…

Grudzień 2014 

6 kluczowych czynników równowagi

Wdrożenie skutecznego programu Zarządzania Wiedzą wymaga balansowania pomiędzy różnymi, często konkurencyjnymi elementami…