Newslettery Knoco

Czerwiec 2018: Projekty pilotażowe w Zarządzaniu Wiedzą 
Projekty pilotażowe to projekty wczesnego etapu, które prowadzi się jako część wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Ich zadaniem jest: potwierdzić koncepcję, dostarczyć „szybkie sukcesy” i przetestować System Zarządzania Wiedzą w tej konkretnej organizacji. Czytaj dalej…

Luty 2018: Wiedza vs informacja
Czy może coś być jednocześnie i wiedzą i informacją? Dla wielu ludzi jest to trudne do zaakceptowania. Nie ma jednak ku temu powodu – nic nie wskazuje na to, że wiedza i informacja są wzajemnie wykluczające. W końcu, faktura jest jednocześnie informacją i elementem finansowym; jest częścią systemu zarządzania informacją i częścią systemu zarządzania finansami, i podlega obu tym dyscyplinom. Pieniądze nie przestają być pieniędzmi, kiedy informacja o nich pojawia się w systemie…

Grudzień 2017: Norma ISO dla Zarządzania Wiedzą, ISO 30401   
W listopadzie została opublikowana wersja robocza normy ISO dla Zarządzania Wiedzą. To ISO 30401. Norma jest już dostępna do publicznego wglądu. Można też zgłaszać uwagi. W Newsletterze mówimy o normie – jak była opracowywana (jednym z członków zespołu był nasz kolega Nick Milton z UK), jaką ma strukturę, gdzie ją znaleźć, jak komentować i co będzie się działo później …

Wrzesień 2017:4 rodzaje szkoleń KM, jakich potrzebuje organizacja    
Większość organizacji wyrusza w swoją podróż do Zarządzania Wiedzą tylko jeden raz, co oznacza, że próbują czegoś, czego nie znały wcześniej. Przeszkolenie pracowników jest kluczowe. Powinni dobrze zrozumieć czekającą ich podróż i muszą nabyć potrzebne umiejętności. W Newsletterze Wrzesień 20177 omawiamy 4 kluczowe typy szkoleń Zarządzania Wiedzą potrzebnych organizacji do płynnego przejścia przez proces wdrożenia KM ….

Lipiec 2017: Zarządzanie Wiedzą na świecie dzisiaj   
Wiosną br. przeprowadziliśmy wśród firm na całym świecie badanie na temat obecnego stanu Zarządzania Wiedzą w ich organizacji. Otrzymaliśmy 417 odpowiedzi od organizacji różnych rozmiarów, różnych sektorów i zlokalizowanych w różnych regionach. Dało nam to szeroki obraz stanu Zarządzania Wiedzą w chwili obecnej, a ponieważ w 2014 roku przeprowadziliśmy analogiczne badanie, to mogliśmy porównać wyniki i zobaczyć jak w międzyczasie zmieniła się branża KM. W Newsletterze znajdują się niektóre z naszych wniosków….

Kwiecień 2017: Przeprowadzanie audytów Zarządzania Wiedzą   
Audyt programu Zarządzania Wiedzą jest zawsze dobrym pomysłem. Zanim się go jednak zacznie, warto pomyśleć, jaki jest jego cel i co zrobimy z otrzymanymi wynikami. Dopiero wtedy będziemy mogli zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu będzie potrzebny.
Przedstawione w Newsletterze informacje mogą pomóc zdecydować, jaki konkretnie rodzaj audytu jest potrzebny w jakim przypadku…

Czerwiec 2016: Zarządzanie Wiedzą i Wartość 
Pomiędzy wiedzą, a osiąganymi wynikami istnieje ścisły związek. Im więcej wiemy, tym lepiej możemy wykonywać swoje zadania. Im więcej uczymy się w trakcie wykonywania zadań, tym więcej wiemy.  Link pomiędzy wiedzą i wynikami oraz pomiędzy zarządzaniem wiedzą i wartością, jaką wnosi do organizacji jest fundamentalny dla koncepcji zarządzania wiedzą…

Kwiecień 2016: 5 kroków, aby wprowadzić i utrwalić KM w organizacji
Wprowadzenie Zarządzania Wiedzą w organizacji jest procesem zmiany kultury organizacyjnej i tak też powinno być traktowane. Ludzie przechodzą pewną ewolucję w sposobie myślenia …

Luty 2016: KM Governance – brakujące ogniwo sukcesu
Governance czyli poparcie kadry zarządzającej jest kluczową częścią systemu KM. W jego skład wchodzą trzy komponenty …

Grudzień 2015: Retencja i Transfer Wiedzy   
Silver Tsunami, Demographic Cliff, Great Crew Change, początek korporacyjnego Alzheimera – jak byśmy to nie nazwali, przewidywana wraz z odejściem doświadczonych pracowników na emeryturę utrata wiedzy, stanowi potężne ryzyko biznesowe dla wielu organizacji…

Październik 2015: ISO 9001:2015 i klauzula wiedzy
Po raz pierwszy jeden z globalnych standardów biznesowych jawnie określa Wiedzę jako zasób istotny dla organizacji i definiuje oczekiwania względem zarządzania nim …

Maj 2015: Role w Zarządzaniu Wiedzą
Nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że z przepływu wiedzy nic nie będzie jeśli ludzie nie będą wiedzieli kto i za co odpowiada …

Marzec 2015: 5 etapów programu KM – na jakim etapie jesteś? 
Wdrożenie Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management – KM) w organizacji zazwyczaj przechodzi przez 5 typowych etapów rozwoju…

Grudzień 2014: 6 kluczowych czynników równowagi 
Wdrożenie skutecznego programu Zarządzania Wiedzą wymaga balansowania pomiędzy różnymi, często konkurencyjnymi elementami…