Narzędzia Knoco

Szablony

Raport Lekcji (Lessons Report) zgodny z PRINCE2
Raport Lekcji jest dokumentem rekomendowanym w metodyce Prince2. Załączony szablon jest oparty o systemy zarządzania lekcjami funkcjonujące w najlepszych organizacjach i dodaje więcej szczegółów do samych lekcji niż wiele innych raportów.

Dziennik Lekcji (Lessons Log) zgodny z PRINCE2
Dziennik Lekcji jest dokumentem rekomendowanym w metodyce Prince 2. Załączony szablon jest oparty o systemy zarządzania lekcjami funkcjonujące w najlepszych organizacjach i jest zaprojektowany tak, aby współpracować z procesem After Action Review.

Mapowanie korzyści (Benefits Mapping)
Celem stworzenia szablonu Mapowania korzyści jest ułatwienie uczestnikom warsztatów wyartykułowanie w formie diagramu, w jaki sposób interwencje Zarządzania Wiedzą mogą przynieść mierzalne biznesowe rezultaty w kontekście celów biznesowych. Prowadzimy takie warsztaty z kadrą kierowniczą, której wkład i poparcie są kluczowe.

Plan komunikacji (Communication Plan)
Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla przeprowadzenia zmiany kultury organizacyjnej tak, aby możliwe było wdrożenie Zarządzania Wiedzą. Można do tego wykorzystać dostępny publicznie plan zarządzania komunikacją w trakcie 4 głównych etapów wdrożenia Zarządzania Wiedzą w organizacji.

Plan Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management Plan)
Szablon ułatwiający zarządzanie wiedzą projektową, pozwalający na uzyskanie rzeczywistych korzyści biznesowych.

Arkusze samoocen

Kalkulator ryzyk (Risk calculator)
Bezpłatny szablon pozwalający na oszacowanie ryzyka dotyczącego wdrożenia Zarządzania Wiedzą, obecnego lub planowanego.

Diagnoza stanu Zarządzania Wiedzą (KM self-Assessment)
Bezpłatne narzędzie do przeprowadzenia samooceny stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji. Taką diagnozę można również przeprowadzić online.