http://www.egyptian-scarabs.co.uk/

http://www.egyptian-scarabs.co.uk/

“Trafne zgadywanie” powiedział Sir Henry. „Nie, wcale nie. To sprawa praktyki i doświadczenia”. Egiptolog, tak słyszałam, kiedy pokażesz mu te dziwne małe skarabeusze, może ci powiedzieć tylko na podstawie wyglądu i swojej intuicji, z jakiego okresu przed naszą erą pochodzi albo, że jest to imitacja. I nie zawsze może powiedzieć na jakiej podstawie tak twierdzi. Po prostu wie. Spędził życie zajmując się takimi rzeczami. [Miss Marple „A Christmas tragedy”].

Miss Marple mówi o wiedzy niejawnej (tacit).  To wiedza, która znajduje się w głowie człowieka. To intuicja, doświadczenie, przeczucia, skojarzenia. Po prostu człowiek wie i już.

Nie zawsze potrafi uzasadnić, ale wie. Nie da się tej wiedzy zapisać, bo nie da się zdefiniować. To wiedza, która cały czas ewoluuje.

Jest jeszcze inna wiedza – taka, którą da się zakodować. To wiedza jawna (explicit). To wiedza zapisana w dokumentach, przepisach, notatkach. Nie zmienia się w czasie, jest wygodna, trwała, niezmienna i bez polotu. Daje zawsze takie same rezultaty.

A jak to jest w organizacji? Procedury, raporty, dobre praktyki, wszystko co da się skodyfikować – to wiedza jawna. Trzeba ją przechwycić, wybrać co wartościowe, zapisać i udostępnić tym, którzy jej potrzebują.

Wiedza niejawna to wiedza, która znajduje się w głowach pracowników. Nie da się jej zapisać. Przekazać ją może tylko człowiek człowiekowi, ten który wiedzę posiada, temu który jej potrzebuje. Muszą się spotkać; w realu albo w sieci.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *