Wartość Zarządzania Wiedzą

Czy to możliwe, że Zarządzanie Wiedzą wnosi nową wartość do organizacji i może poprawić wyniki biznesowe?

Tak, to jest bardzo prawdopodobne.  
Są co najmniej cztery oczywiste sposoby, aby to osiągnąć.