Usługi wdrożeniowe

Formy:

 • dedykowane szkolenia i warsztaty zamknięte;
 • opracowywanie dokumentów strategicznych i planów działań;
 • facylitacja procesów;
 • wywiady w procesie retencji wiedzy;
 • konsultacje.
 1. 1
  Planowanie wdrożenia KM

  Celem tej usługi jest opracowanie najlepszego możliwego planu wdrożenia KM w organizacji. Wspólnie z zespołem KM planujemy na osi czasu szczegółowe aktywności i potrzebne zasoby, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Plan jest oparty o:

  • Wyniki oceny (Assessment i benchmarking) – jeśli dostępne
  • Strategię Zarządzania Wiedzą – jeśli dostępna
  • Zaproponowany i uzgodniony system Zarządzania Wiedzą (KM Framework) – jeśli dostępny
  • Plan komunikacji – jeśli dostępny
  • Etapowe zarządzanie zmianą
  • Analizę ryzyk
 2. 2
  Projektowanie projektów pilotażowych

  Wspólnie z zespołem KM identyfikujemy kluczowe obszary wiedzy w organizacji i interesariuszy. Potem definiujemy i wybieramy pilotażowe projekty KM. Ustalamy założenia, cele projektów, mierniki, kamienie milowe i definiujemy wskaźniki sukcesu.

  Projekty pilotażowe pozwalają na przetestowanie zaplanowanej struktury Zarządzania Wiedzą, a także dostarczają dowody wartości KM dla organizacji. Po wdrożeniu projekty pilotażowe służą jako szablony dla kolejnych projektów KM w organizacji.

  Jeżeli jest taka potrzeba współpracujemy również później przy realizacji projektów. Zakres i forma pracy (warsztaty, konsultacje, plany działania,…) zależą od indywidualnych potrzeb organizacji.

 3. 3
  Tworzenie zasobów wiedzy (Knowledge Assets)

  Warsztaty szkoleniowe dla zespołów KM, w trakcie których wiedza, przechwycona z działań operacyjnych, jest przekształcana do postaci zasobów. Zasoby te mogą być wykorzystywane przez innych, złożone na Wiki, SharePoint czy w korporacyjnym Intranecie.
  Zasoby wiedzy (Knowledge Assets) to ustrukturyzowana i udokumentowana wiedza operacyjna, przechwycona z działań, plus kontekst, który nadaje jej sens plus historie i cytaty, a także linki do istotnych ludzi i dokumentów.

 4. 4
  Uruchomienie Community of Practice

  Warsztat (1 lub 2 dni) przygotowujący do uruchomienia CoP. Warsztat łączy teorię funkcjonowania CoP z dyskusją dotyczącą planowanego wdrożenia.