System Zarządzania Wiedzą

Prosta logika mówi, że jeśli będziemy wykorzystywać wielokrotnie wiedzę, która już jest w organizacji, to będzie to mniej kosztowne, niż gdyby ludzie uczyli się za każdym razem od początku.
Tak, jak uczy się człowiek, tak też powinna uczyć się organizacja. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić…

W organizacji wiedzę może posiadać jeden człowiek, a potrzebować tej wiedzy inny, w drugim końcu organizacji. Jeśli nie ma transferu wiedzy to ten drugi musi zdobywać wiedzę od początku. W ostatecznym rachunku zawsze więc chodzi o to, żeby wiedzę przekazać od jednego człowieka czy zespołu do drugiego człowieka czy zespołu. Możliwe drogi tego transferu są dwie:

  • Bezpośrednio, od człowieka do człowieka
  • Pośrednio, poprzez utworzone zasoby wiedzy

Bezpośrednio od człowieka do człowieka oznacza, że ludzie muszą się ze sobą jakoś skomunikować: face-to-face, online, mailem, porozmawiać przez telefon, albo w dowolny inny sposób, ale zawsze musi to być bezpośredni kontakt  ludzi. To ścieżka bardzo skuteczna (można przekazać doświadczenie i intuicję), ale mało efektywna.

Transfer poprzez zasoby oznacza, że wiedza jednych ludzi jest zamieniana na wiedzę udokumentowaną (explicit), a potem udostępniana innym ludziom. Bardzo efektywna, ale nie zawsze skuteczna, bo też nie cała wiedza daje się zamienić na zasoby. Na zasoby daje się zamienić tylko ta wiedza, która odpowiada na zadane pytania, co oznacza, że problem musiał być już wcześniej postawiony i rozwiązany.
Przekazanie wiedzy poprzez zasoby jest rozbite na trzy etapy.

  • Trzeba wiedzę przechwycić, tj. przejąć od tego, co wie;
  • Trzeba zamienić przejętą wiedzę na zasoby o odpowiednio wysokiej wartości i potem aktualizować;
  • Na koniec trzeba utworzone zasoby wiedzy upowszechnić i wprowadzić w działania. Wiedza, z której nikt nie korzysta, jest warta tyle, co nic.

Mamy więc 4 kluczowe ścieżki  transferu wiedzy:

  • komunikacja,
  • przechwytywanie,
  • synteza,
  • upowszechnianie

Na każdym odcinku mogą być przeszkody, które zablokują przepływ wiedzy. Aby tak się nie stało należy zaprojektować i wdrożyć w organizacji System Zarządzania Wiedzą (KM Framework).

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *