Tag Archives: Wiedza

Wiedza organizacji jest sumą wiedzy tacit i wiedzy explicit, czyli sumą tego co jest zapisane w głowach pracowników i tego, co jest zapisane w zasobach takich jak np. dokumenty, procedury, pliki. Z wyraźną przewagą wiedzy tacit, na którą składa się doświadczenie pracowników. Czym konkretnie są te dwa rodzaje wiedzy?