Tag Archives: Wartość KM

Wiedza jest kluczowym zagadnieniem w organizacji, jeśli jest istotnym czynnikiem biznesowym lub jest jednym z kluczowych produktów organizacji.  Przykłady takich organizacji: jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie; wiedza będzie również ważnym problemem biznesowym, jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę […]

Kiedy robimy coś wielokrotnie, to za każdym razem robimy to lepiej. Z organizacją jest tak samo – im więcej powtórzeń, tym lepsze wyniki – pod warunkiem, że organizacja umiejętnie wykorzystuje swoją wiedzę do rozwoju. Proces nabywania umiejętności obrazuje, przedstawiona obok, krzywa uczenia (Learning curve). Na pionowej osi są zaznaczone koszty wykonania zadania.

Zarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Na czy należy się skoncentrować? Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Każda organizacja ma swoje  indywidualne potrzeby i swoje indywidualne cele. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać te potrzeby, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia. Pierwszym krokiem jest więc zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe. Są cztery typowe […]

Wdrożenie Knowledge Management w organizacji nie jest wydarzeniem jednorazowym. To proces, który raz rozpoczęty, jeśli poprawnie, będzie trwał  samoistnie. Takie perpetuum mobile procesów w firmie. W trakcie wdrożenia organizacja zmienia swój kurs  już na zawsze. O ile stopni, to już zależy od organizacji, ludzi, procesu wdrożenia. Poniżej kilka charakterystycznych cech tej przemiany:

Pierwsze pytanie, jakie pojawia się w rozmowie o Zarządzaniu Wiedzą  jest „A co w tym jest dla nas?” Całkiem słuszne pytanie, bo rozmawiamy o wdrożeniu usług, które nie są tanie, które wymagają zaangażowania sporych zasobów oraz zmiany procesów w firmie. Dlaczego więc organizacja miałaby kłopotać się zarządzaniem czymś tak niematerialnym jak wiedza w sytuacji, kiedy […]

  • 1
  • 2