Tag Archives: Transfer wiedzy

To historia, który znalazłam na blogu  Nancy Dixon. Przykład dotyczy firmy ProQuest, zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem informacji, a konkretnie jednego z jej działów – ProQuest Research Solutions. Zespół produktowy składa się z 30 osób – programistów, analityków, projektantów, menadżerów – podzielonych na 3 podzespoły. Członkowie tych 3 zespołów są rozproszeni po świecie i jest […]

W ostatecznym rachunku zawsze chodzi o to, żeby wiedzę przekazać od jednego człowieka czy zespołu do drugiego. Możliwe drogi tego transferu są dwie: Bezpośrednio od człowieka do człowieka Poprzez zasoby, co rozbija się na trzy kolejne elementy Poniżej opisane są ścieżki przekazywania wiedzy.

Zadaniem Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management – KM) jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy odpowiednim ludziom, w odpowiednim czasie, tak, aby mogli lepiej wykonać swoją pracę. Sposób transferu wiedzy zależy od rodzaju wiedzy (czy to wiedza Tacit czy Explicit), od tego, kto jest źródłem wiedzy i od tego, kto jest jej odbiorcą. Zarówno źródłem, jak i odbiorcą może być […]

Peer Assist jest jednym z najłatwiejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych z procesów Zarządzania Wiedzą. Jego wartość leży w tym, że wnosi wiedzę do projektu PRZED jego rozpoczęciem. Sensowne jest aby wnosić wiedzę do projektu, na tyle wcześnie, aby zrobiło to różnicę.  Albo wtedy , kiedy w projekcie pojawi się nieoczekiwany problem. Proces ten pozwala: Zredukować […]

Typowe bariery, które trzeba pokonać w trakcie wdrożenia są na przykład takie: Nie wymyślone tutaj (co innymi słowy oznacza, że bardziej ufam swojej wiedzy, niż wiedzy innych) Nie mam czasu (co oznacza, że Zarządzanie Wiedzą ma u mnie niski priorytet) Nie lubię pytać (bo jeszcze ktoś pomyśli, że nie umiem) Wdrożenie  Zarządzania Wiedzą dotyczy ludzi, a […]