Tag Archives: System

Dobrą analogią dla systemu Zarządzania Wiedzą jest system zarządzania finansami firmy. W każdej firmie z pewnością: są jasno ustalone Role i odpowiedzialność za finanse – są księgowi, dysponenci części budżetu (na przykład kierownicy projektów), audytorzy. są jasno określone Procesy – budżetowanie, śledzenie kosztów, raportowanie. Każdy, kogo praca niesie odpowiedzialność finansową, wie w jaki sposób ma […]

Zdecydowanie – NIE. Zarządzanie Wiedzą to nie jest Technologia, a w każdym razie nie wyłącznie. Na cały system Zarządzania Wiedzą składają się: Ludzie, Procesy, Technologia i Governance (monitoring, mierniki, oczekiwania, wsparcie). Wszystkie komponenty muszą być w równowadze. Ale stawianie znaku równości pomiędzy Zarządzaniem Wiedzą, a Technologią to częste nieporozumienie. Oczywiście, żyjemy w czasach, kiedy trudno sobie wyobrazić nawet […]