Tag Archives: Role

Na YouTube można znależć film opublikowany przez Nancy Dixon. Film jest zatytułowany  „Kluczowa rola Facylitatora Community of Practice”. W trakcie swojego krótkego wykładu Nancy wymienia najważniejsze zadania tej, kluczowej dla zdrowia Community, osoby. Zadania te wychodzą wprost z definicji Community, która zasadniczo jest po to, żeby zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi.

Knowledge Manager w organizacji to osoba, której zadaniem jest identyfikacja tych miejsc w organizacji, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału z powodu zakłóceń w obiegu wiedzy. Efekty pracy takiej osoby mogą przynieść organizacji ogromne korzyści. Warunek – Knowledge Manager musi mieć dobre przygotowanie w kilku dziedzinach jednocześnie, a są to minimum: Strategia i zagadnienia biznesowe […]