Tag Archives: Procesy

Zadaniem Zarządzania Wiedzą (Knowledge Management – KM) jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy odpowiednim ludziom, w odpowiednim czasie, tak, aby mogli lepiej wykonać swoją pracę. Sposób transferu wiedzy zależy od rodzaju wiedzy (czy to wiedza Tacit czy Explicit), od tego, kto jest źródłem wiedzy i od tego, kto jest jej odbiorcą. Zarówno źródłem, jak i odbiorcą może być […]

Peer Assist jest jednym z najłatwiejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych z procesów Zarządzania Wiedzą. Jego wartość leży w tym, że wnosi wiedzę do projektu PRZED jego rozpoczęciem. Sensowne jest aby wnosić wiedzę do projektu, na tyle wcześnie, aby zrobiło to różnicę.  Albo wtedy , kiedy w projekcie pojawi się nieoczekiwany problem. Proces ten pozwala: Zredukować […]

After Action Review to bardzo skuteczny proces, który – jeśli prowadzony dobrze i rutynowo – przynosi organizacji ogromne korzyści. Można go opisać kilkoma krótkimi zdaniami: Coś się wydarzyło. Zatrzymaj się. Przeanalizuj. Wyciągnij wnioski. Wykonaj.

Knowledge Exchange jest spotkaniem, w trakcie którego ludzie z różnych zespołów (ale na ogół z tej samej   community of practice – sieci praktyków, jeśli takie istnieją) spotykają się, aby wymienić wiedzę na temat jednego z kluczowych zagadnień operacyjnych. To proces o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju bazy wiedzy. Na spotkanie zaprasza się ludzi, którzy są zaangażowani […]

Knowledge Handover jest spotkaniem organizowanym po zakończeniu projektu, podczas którego zespół projektowy udostępnia i poddaje pod dyskusję lekcje, które zostały zidentyfikowane w projekcie. Odbiorcami wiedzy są inne zespoły projektowe, liderzy Communities, eksperci merytoryczni. Uczestnicy spotkania mają okazję szeroko przedyskutować przechwycone lekcje, zadać dodatkowe pytania, tak aby dokładnie przeanalizować zarówno lekcje jak i ich implikacje.

  • 1
  • 2