Tag Archives: Pilotaż KM

Testowanie zaprojektowanego w poprzednim etapie systemu Zarządzania Wiedzą powinno być kontynuowane dotąd, aż wszystkie elementy zostaną sprawdzone praktycznie w kontekście konkretnej organizacji. Wtedy nadchodzi czas na projekt pilotażowy, czyli taki projekt, w którym cały system (KM Framework) jest zastosowany do rozwiązania konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji. Pilotaż to kluczowy komponent strategii wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Jego celem jest dostarczenie mierzalnych […]

Czy wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji to gwarantowany sukces? Nie, część wdrożeń kończy się porażką. Według badania stanu Zarządzania Wiedzą na świecie, jakie Knoco przeprowadziło w 2014, główne przyczyny porzucenia tego obszaru były następujące: Najczęstsza, bo aż 25% to osób ją wskazało była wewnętrzna reorganizacja. To mnie właściwie nie dziwi. Jeśli reorganizacja oznacza zmianę kierownictwa, to za […]