Tag Archives: Framework

System Zarządzania Wiedzą (KM Framework) to zaprojektowany układ Ról (ludzi z przypisaną odpowiedzialnością za wiedzę), Procesów, Technologii i elementów zarządzania, które obejmuje się jednym określeniem – Governance.  Dla każdego mechanizmu składowego transferu wiedzy (Komunikacja, Przechwytywanie, Synteza, Upowszechnianie) muszą być jednoznacznie określone powyższe elementy Systemu Zarządzania Wiedzą. Razem KM Framework tworzy 16-elementową macierz. Celem Assessmentu (diagnozy stanu Zarządzania […]

Knowledge Manager w organizacji to osoba, której zadaniem jest identyfikacja tych miejsc w organizacji, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału z powodu zakłóceń w obiegu wiedzy. Efekty pracy takiej osoby mogą przynieść organizacji ogromne korzyści. Warunek – Knowledge Manager musi mieć dobre przygotowanie w kilku dziedzinach jednocześnie, a są to minimum: Strategia i zagadnienia biznesowe […]

Wyobraźmy sobie taki scenariusz: firma wyposaża się w technologię umożliwiającą swobodny kontakt pracowników z sobą, wymianę myśli, wymianę doświadczeń. Wydaje się być oczywiste, że dzięki temu wiedza będzie swobodnie przepływać między ludźmi, można więc powiedzieć, że jest to pierwszy krok w kierunku Zarządzania Wiedzą. Czy to dobry krok? To zależy, czy jest to krok jedyny, […]