Tag Archives: Dobre praktyki

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą, częściej niż nie, kończy się porażką. To zła wiadomość. Ale jest i dobra. Dobra wiadomość jest taka, że Zarządzanie Wiedzą to już  solidnie wydeptana ścieżka, a doświadczenia poprzedników pozwoliły na zidentyfikowanie najczęściej powtarzających się błędów przy wdrażaniu. Warto je przeanalizować, aby uchronić się przed nimi we własnym projekcie. Te błędy z dużą dozą prawdopodobieństwa – […]

5 lekcji, o których dobrze jest pamiętać przed rozpoczęciem wdrożenia, to wnioski z 20 lat pracy Knoco: Lekcja 1: „Pytam” jest ważniejsze niż „Wiem”. Popyt nakręca podaż. Odwrotnie – nie. Dostarczanie wiedzy, której nikt nie potrzebuje jest bez sensu (powszechny przykład gromadzenia wiedzy w bazach danych i oczekiwanie, że ludzie sami zaczną korzystać).  Ale jeśli […]