Tag Archives: Definicje

Są rożne definicje Zarządzanie Wiedzą. Popularna jest taka, która mówi, że Zarządzanie Wiedzą jest o tym jak dostarczyć odpowiednią wiedzę odpowiednim ludziom w odpowiednim czasie, tak aby mogli wykonać swoją pracę. Poprawna i chyba lepsza jest również inna – Zarządzanie Wiedzą jest o tym, jak poprawić zdolność pracowników do podejmowania decyzji. Każda organizacja ma swoje cele […]

Testowanie zaprojektowanego w poprzednim etapie systemu Zarządzania Wiedzą powinno być kontynuowane dotąd, aż wszystkie elementy zostaną sprawdzone praktycznie w kontekście konkretnej organizacji. Wtedy nadchodzi czas na projekt pilotażowy, czyli taki projekt, w którym cały system (KM Framework) jest zastosowany do rozwiązania konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji. Pilotaż to kluczowy komponent strategii wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Jego celem jest dostarczenie mierzalnych […]

Peer Assist jest jednym z najłatwiejszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych z procesów Zarządzania Wiedzą. Jego wartość leży w tym, że wnosi wiedzę do projektu PRZED jego rozpoczęciem. Sensowne jest aby wnosić wiedzę do projektu, na tyle wcześnie, aby zrobiło to różnicę.  Albo wtedy , kiedy w projekcie pojawi się nieoczekiwany problem. Proces ten pozwala: Zredukować […]

After Action Review to bardzo skuteczny proces, który – jeśli prowadzony dobrze i rutynowo – przynosi organizacji ogromne korzyści. Można go opisać kilkoma krótkimi zdaniami: Coś się wydarzyło. Zatrzymaj się. Przeanalizuj. Wyciągnij wnioski. Wykonaj.

  • 1
  • 2