Tag Archives: Community of Practice

To historia, który znalazłam na blogu  Nancy Dixon. Przykład dotyczy firmy ProQuest, zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem informacji, a konkretnie jednego z jej działów – ProQuest Research Solutions. Zespół produktowy składa się z 30 osób – programistów, analityków, projektantów, menadżerów – podzielonych na 3 podzespoły. Członkowie tych 3 zespołów są rozproszeni po świecie i jest […]

Na YouTube można znależć film opublikowany przez Nancy Dixon. Film jest zatytułowany  „Kluczowa rola Facylitatora Community of Practice”. W trakcie swojego krótkego wykładu Nancy wymienia najważniejsze zadania tej, kluczowej dla zdrowia Community, osoby. Zadania te wychodzą wprost z definicji Community, która zasadniczo jest po to, żeby zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi.

Wiedza Community Wiedza może kryć się w głowie jednostek, ale może też być własnością grupy ludzi, którzy wspólnie wymieniają się wiedzą i problemami. Community of Practice (CoP) tworzą ludzie, którzy zajmują się takimi samymi problemami w organizacji. Udział w Community jest dobrowolny. Duże organizacje mają czasem wiele różnych CoP. Community jest po to, żeby ludzie mogli […]