Tag Archives: Case study

Historia o tym, jak Xerox obniżył koszty poprzez zbudowanie systemu Zarządzania Wiedzą. Można o tym poczytać tutaj albo tutaj. A było tak: szukając sposobu na to, aby poprawić obsługę klienta Xerox odkrył, że serwisanci stoją czasem przed problemami, które nie mogą być rozwiązane poprzez standardowe kanały wsparcia. Nie potrzebowali pomocy w rozwiązywaniu problemów typowych, bo to mogli znaleźć w […]

To historia, który znalazłam na blogu  Nancy Dixon. Przykład dotyczy firmy ProQuest, zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem informacji, a konkretnie jednego z jej działów – ProQuest Research Solutions. Zespół produktowy składa się z 30 osób – programistów, analityków, projektantów, menadżerów – podzielonych na 3 podzespoły. Członkowie tych 3 zespołów są rozproszeni po świecie i jest […]

W 2008 r został opublikowany dokument, który zdefiniował 12 zasad zarządzania wiedzą w United States Army, potraktowanej tu jak każde inne przedsiębiorstwo. Każda zasada ma przypisane racjonalne uzasadnienie i konsekwencje z niej wynikające. Dokument można ściągnąć stąd; ja ograniczę się do samych zasad. Oto one: Ludzie i kultura organizacyjna Szkolić i edukować liderów Zarządzania Wiedzą, managerów […]

Informacja jest łącznikiem, a nie barierą “(…) nagle odkryliśmy że informacja ma tylko wtedy wartość, jeśli przekazujesz ją do ludzi, którzy mogą coś z nią zrobić. Fakt, że się wie o czymś, nie ma żadnej wartości, jeżeli nie jest się człowiekiem, który dzięki niej może coś zrobić lepiej. Tak więc, w konsekwencji, zmieniliśmy nasze poglądy […]