Tag Archives: Przechwytywanie wiedzy

After Action Review to bardzo skuteczny proces, który – jeśli prowadzony dobrze i rutynowo – przynosi organizacji ogromne korzyści. Można go opisać kilkoma krótkimi zdaniami: Coś się wydarzyło. Zatrzymaj się. Przeanalizuj. Wyciągnij wnioski. Wykonaj.

Spotkania są ważnym elementem Zarządzania Wiedzą. Większość procesów KM (ang. Knowledge Management) jest oparta o nie: After Action Review, Retrospekcja, Peer Assist, Knowledge Market itd. Wszystkie te procesy to mniej lub bardziej sformalizowane spotkania ludzi połączonych wspólnym zadaniem. Jak je przeprowadzać, żeby nie były zmarnowanym czasem? Po pierwsze musi być powód do zwołania spotkania i jego […]

O programie Apollo każdy słyszał. Jego celem było lądowanie człowieka na Księżycu, a następnie bezpieczny powrót tegoż na Ziemię. Zadanie zostało zrealizowane w 1969 roku. Program został zakończony w 1975 roku. 30 lat później zaczęto mówić o powrocie człowieka na Księżyc, co miało nastąpić do roku 2020. Tylko zdaje się, że zapomnieliśmy, jak to się robi.

Knoco zostało poproszone do przeprowadzenia szkolenia na temat Retrospekcji – procesu pozyskiwania wiedzy po zakończeniu projektu bądź jego ważnego etapu. Celem Retrospekcji jest analiza tego, co się wydarzyło w projekcie, wyciągnięcie wniosków (czyli lekcji) dla dobra przyszłych zadań. Prosta, nieskomplikowana idea uczenia się na własnych doświadczeniach. Więc co nie poszło?

Jeśli coś w organizacji pójdzie inaczej niż zaplanowano – może lepiej, może gorzej, po prostu inaczej, to takie zdarzenie może być lekcją dla organizacji, lekcją, która w przyszłości pozwoli podjąć lepsze decyzje. Można też o takiej lekcji zapomnieć i powtarzać w kółko te same schematy. Uczenie się organizacji Ludzie uczą się w sposób całkiem naturalny na […]

  • 1
  • 2