Tag Archives: Badanie Knoco

Czy wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji to gwarantowany sukces? Nie, część wdrożeń kończy się porażką. Według badania stanu Zarządzania Wiedzą na świecie, jakie Knoco przeprowadziło w 2014, główne przyczyny porzucenia tego obszaru były następujące: Najczęstsza, bo aż 25% to osób ją wskazało była wewnętrzna reorganizacja. To mnie właściwie nie dziwi. Jeśli reorganizacja oznacza zmianę kierownictwa, to za […]

W przeprowadzanym przez Knoco Ltd., w kwietniu tego roku, badaniu na temat stanu Zarządzania Wiedzą na świecie znalazło się również pytanie o to, jakie elementy zostały uznane za najważniejsze bodźce decydujące o biznesowym sukcesie Zarządzania Wiedzą. Jak można było przypuszczać – odpowiedź zależy od sektora. W sektorach związanych z dostarczaniem usług, np. usługi prawnicze (nawiasem mówiąc, to właśnie […]

W kwietniu tego roku Knoco Ltd. przeprowadzało badanie na temat stanu Zarządzania Wiedzą w organizacjach. Ankietę wypełniło prawie 400 osób reprezentujących firmy z całego świata. W większości byli to członkowie zespołów Zarządzania Wiedzą. Wśród wielu pytań było też takie o korzyści, jakie firmie przyniosło wdrożenie. Podsumowanie wyników znajduje się w tabeli poniżej. Oczywiste wnioski nasuwają […]