Tag Archives: Assessment

Assessment jest narzędziem diagnostycznym, które bada stan zarządzania wiedzą w organizacji, porównuje z innymi (benchmarking) oraz wskazuje rekomendowane działania korygujące. Metodą wykorzystywaną do oceny są pogłębione wywiady, których celem jest zidentyfikowanie tego: co funkcjonuje w organizacji, czego brakuje, co wymaga poprawy. Badane są 4 formy transferu wiedzy: komunikacja; przechwytywanie wiedzy; synteza; upowszechnianie; Dla każdej z […]

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć dokładnie, z tej prostej przyczyny, że sam fakt pomiaru jednej z nich wpływa na cały drugą. Innymi słowy: badanie zmienia próbkę i wynika to z samej natury rzeczywistości, a nie z błędu metody. Słusznie czy niesłusznie, ostatnio przypomniała mi się ta […]

Trzymam w ręku Assessment firmy, która zajmuje się produkcją oprogramowania. Raport , który jest jego wynikiem, składa się z czterech części (dla każdego z 15 kluczowych obszarów, jakie badamy): Obserwacja – jaki jest stan obecny w firmie danego komponentu (to wynik naszej pracy) Luki – gdzie i dlaczego są blokady w przepływie wiedzy Najlepsze praktyki – jak […]