Tag Archives: assessment

Trzymam w ręku Assessment firmy, która zajmuje się produkcją oprogramowania. Raport , który jest jego wynikiem, składa się z czterech części (dla każdego z 15 kluczowych obszarów, jakie badamy): Obserwacja – jaki jest stan obecny w firmie danego komponentu (to wynik naszej pracy) Luki – gdzie i dlaczego są blokady w przepływie wiedzy Najlepsze praktyki – jak […]