Tag Archives: Assessment

Zasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć dokładnie, z tej prostej przyczyny, że sam fakt pomiaru jednej z nich wpływa na cały drugą. Innymi słowy: badanie zmienia próbkę i wynika to z samej natury rzeczywistości, a nie z błędu metody. Słusznie czy niesłusznie, ostatnio przypomniała mi się ta […]

Trzymam w ręku Assessment firmy, która zajmuje się produkcją oprogramowania. Raport , który jest jego wynikiem, składa się z czterech części (dla każdego z 15 kluczowych obszarów, jakie badamy): Obserwacja – jaki jest stan obecny w firmie danego komponentu (to wynik naszej pracy) Luki – gdzie i dlaczego są blokady w przepływie wiedzy Najlepsze praktyki – jak […]