Tag Archives: After Action Review

Jak prowadzić spotkanie After Action Review, żeby było skuteczne? Co robić, a czego nie robić? Poniższa lista może być pomocna: Celem AAR jest rozwiązanie problemu. Nie jest celem AAR ocena wydarzenia i uczestników. Nic nie zabija AAR szybciej niż próba oceny – formalna czy nieformalna. AAR powinno być przeprowadzone natychmiast po zdarzeniu. Czas buduje interpretacje, a […]

After Action Review to bardzo skuteczny proces, który – jeśli prowadzony dobrze i rutynowo – przynosi organizacji ogromne korzyści. Można go opisać kilkoma krótkimi zdaniami: Coś się wydarzyło. Zatrzymaj się. Przeanalizuj. Wyciągnij wnioski. Wykonaj.

Trzymam przed sobą dokument ściągnięty z Internetu, a zatytułowany „A leader’s guide to After-action reviews”. Sygnowany jest przez Headquarters Department of The Army (US Army). Na pierwszej stronie znajduje się  informacja: “Distribution restriction: Approved for public release; distribution is unlimited.” Data na okólniku to wrzesień 1993 rok. Zarządzanie wiedzą było wtedy w pieluchach. Poniżej fragmenty w wolnym tłumaczeniu: