Tag Archives: After Action Review

Jak prowadzić spotkanie After Action Review, żeby było skuteczne? Co robić, a czego nie robić? Poniższa lista może być pomocna: Celem AAR jest rozwiązanie problemu. Nie jest celem AAR ocena wydarzenia i uczestników. Nic nie zabija AAR szybciej niż próba oceny – formalna czy nieformalna. AAR powinno być przeprowadzone natychmiast po zdarzeniu. Czas buduje interpretacje, a […]