Funkcjonowanie Zarządzania Wiedzą w przedsiębiorstwie musi opierać się na zdrowych zasadach, jeśli ma wnosić do organizacji wartość.
Lista zamieszczona poniżej przedstawia kilka z nich. Każda z przedstawionych zasad ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego programu:

  • Zarządzanie Wiedzą wspiera cele biznesowe organizacji i jest z nimi zgodne;
  • Zarządzanie Wiedzą koncentruje się na krytycznej wiedzy organizacji;
  • Zarządzanie Wiedzą jest procesem zmiany kultury organizacyjnej i zmiany zachowań;
  • Zarządzanie Wiedzą powinno być wdrażane etapowo, a przejście do nowego etapu powinno być uzależnione od kolejnej decyzji;
  • System Zarządzania Wiedzą (KM Framework) musi być kompletny i musi obejmować wszystkie elementy, to jest: Role, Procesy, Technologię i Governance;
  • Celem wdrożenia jest zintegrowanie Systemu Zarządzania Wiedzą ze strukturami organizacji;
  • Zaangażowanie kadry zarządzającej (Governance) jest kluczowym czynnikiem sukcesu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *