#GoalPierwszy etap wdrożenia to ustalenie w jakim punkcie jest organizacja i co chce osiągnąć. Najlepiej jest rozpocząć od diagnozy obecnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji (KM Assessment), a potem określić założenia dla wdrożenia (dokumenty strategiczne Zarządzania Wiedzą).

To pozwoli na zrozumienie zakresu problemu, z którym trzeba się zmierzyć i da odpowiedź na pytania:

 • Jaki jest bieżący stan Zarządzania Wiedzą w organizacji? (Każdy organizacja posiada pewne elementy Zarządzania Wiedzą, bez nazywania ich w taki formalny sposób; bardzo mało organizacji ma kompletny system).
 • Co funkcjonuje? Co nie funkcjonuje?
 • Czy i na ile Zarządzanie Wiedzą jest rzeczywiście potrzebne w tej organizacji?

Pierwszą weryfikację stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji można łatwo przeprowadzić samodzielnie korzystając z narzędzia  Self-Assessment. Wyniki pozwolą na pewną ocenę organizacji. Nie są jednak wystarczająco obiektywne, aby służyć jako podstawa do przygotowania strategii i planu wdrożenia. Ocenić rzeczywisty stan organizacji można tylko z zewnątrz.

Kolejnym krokiem jest sporządzenie Strategii Zarządzania Wiedzą. Składa się  z pakietu dokumentów, które  definiują proces i zakres wdrożenia.

 • Zasady strategiczne
 • Wizja
 • Zakres wdrożenia
 • Czynniki biznesowe (Business drivers
 • Propozycja wartości (Value proposition)
 • Obszary wiedzy krytycznej
 • Kluczowi interesariusze i zarządzanie zmianą
 • Propozycja projektu pilotażowego

Strategia może być wypracowana na dwa sposoby:

 • w trakcie warsztatów, 2 lub 3-dniowych, w czasie których zespół Zarządzania Wiedzą i inni kluczowi interesariusze identyfikują kluczowe elementy strategii wdrożenia Zarządzania Wiedzą;
 • poprzez serię wywiadów z kadrą zarządzającą.

Propozycja dokumentów strategicznych musi być następnie prezentowana i dyskutowana z kadrą zarządzającą. Po akceptacji Strategia staje się głównym dokumentem regulującym proces wdrożenia.

[/show_more]

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *