Knoco

Knoco to międzynarodowa grupa konsultantów Zarządzania Wiedzą. Jej początkiem było Knoco Ltd. brytyjska firma konsultingowa. Powstała w czerwcu 1999 roku, a utworzyło ją kilku byłych członków zespołu Zarządzania Wiedzą w BP, pioniera w tym obszarze.
Misją Knoco jest wspieranie organizacji w wykorzystywaniu wiedzy do poprawy wyników biznesowych.

Z czasem wokół Knoco powstał zespół konsultantów pochodzących z różnych krajów. Pracowali w oparciu o metodologię Knoco, do której dokładali swoje doświadczenia. Od kilku lat Polska ma również swojego reprezentanta w tym zespole. To Knoco Poland. 
Więcej o Knoco Ltd. ...

Ewa Stelmaszek

Jestem polskim konsultantem Zarządzania Wiedzą w zespole Knoco.  Na co dzień jestem ulokowana we Wrocławiu, ale pracuję w całym kraju.

Moja droga do Zarządzania Wiedzą prowadziła przez informatykę, zarządzanie projektami, zarządzanie zespołami ludzkimi, oddziałem, regionem, poprzez szkolenia i własną firmę. Od czasu do czasu pisywałam na różne tematy, głównie techniczne, od paru lat przede wszystkim o Zarządzaniu Wiedzą. Czytaj na blogu...

Z perspektywy czasu widzę, że każdy element wiedzy, każde doświadczenie, które zdobywałam, a które czasami wydawało mi się nadmiarowe i niepotrzebne, ma dzisiaj - jeśli patrzeć z punktu widzenia Zarządzania Wiedzą - wagę złota, bo Zarządzanie Wiedzą to dziedzina złożona, która obejmuje wszystkie obszary funkcjonowania firmy – procesy, technologię, zarządzanie ludźmi, sieci współpracy, sprawy finansowe. Jak dochodziliśmy do siebie Zarządzanie Wiedzą, Knoco i ja - można znaleźć tutaj.