#KManagerKnowledge Manager w organizacji to osoba, której zadaniem jest identyfikacja tych miejsc w organizacji, które nie wykorzystują w pełni swojego potencjału z powodu zakłóceń w obiegu wiedzy. Efekty pracy takiej osoby mogą przynieść organizacji ogromne korzyści. Warunek – Knowledge Manager musi mieć dobre przygotowanie w kilku dziedzinach jednocześnie, a są to minimum:

  • Strategia i zagadnienia biznesowe –Knowledge Manager planuje działania na poziomie strategicznym, których efektem jest poprawa celów biznesowych. Żeby to robić musi posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych procesów biznesowych i strategicznych. Kluczową sprawą jest umiejętność analizy procesów biznesowych, ocena ryzyka. Nie zawadzi wiedzieć co to ROI i ROIC.

  • Metody i techniki Zarządzania Wiedzą – jaki proces zastosować, jaka odpowiedzialność i do kogo przypisana, jaką technologię wykorzystać. Trzeba znać elementy Zarządzania Wiedzą, żeby z nich budować strukturę.
  • Psychologia – wdrażanie zarządzania wiedzą to praca z procesami, technologią, ale przede wszystkim praca z ludźmi. Z ludźmi siłą nic nie da się zrobić. Knowledge Manager musi  wykazać się dużymi umiejętnościami interpersonalnymi, musi umieć facylitować spotkania zespołów, musi umieć budować sieci relacji.
  • Zarządzanie projektami – wdrożenie Zarządzania Wiedzą  to projekt i jak każdy inny projekt musi mieć swój budżet, swój zespół, swoje ramy czasowe, wskaźniki, produkty. Knowledge Manager musi wiedzieć jak takim projektem zarządzać.
  • IT – technologia jest jednym z kluczowych elementów Zarządzania Wiedzą. Knowledge Manager nie musi być informatykiem, ale musi mieć wiedzę o typowych narzędziach IT wspierających Zarządzanie Wiedzą, choć niekoniecznie na poziomie operacyjnym.

Przede wszystkim jednak, Zarządzanie Wiedzą to praca wymagająca kreatywności i umiejętności logicznego myślenia. Trzeba umieć myśleć zarówno strategicznie, jak i analitycznie; rozwiązywać problemy i dostrzegać cele długofalowe.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *