Knowledge Handover jest spotkaniem organizowanym po zakończeniu projektu, podczas którego zespół projektowy udostępnia i poddaje pod dyskusję lekcje, które zostały zidentyfikowane w projekcie.

Knowledge Handover

Odbiorcami wiedzy są inne zespoły projektowe, liderzy Communities, eksperci merytoryczni. Uczestnicy spotkania mają okazję szeroko przedyskutować przechwycone lekcje, zadać dodatkowe pytania, tak aby dokładnie przeanalizować zarówno lekcje jak i ich implikacje.

Knowledge Handover jest jedną z metod upewnienia się, że lekcje zostaną wdrożone do działalności operacyjnej.

Zalety Knowledge Handover są następujące:

  • Lekcje przechwycone w projekcie będą raczej prowadzić do akcji, a nie tylko będą „zapisane na dysku i zapomniane”.
  • Promuje się współpracę pomiędzy projektami.
  • Zwiększa szanse na to, aby lekcje zostały zaadoptowane w przyszłych projektach.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *