Knowledge HandoverKnowledge Handover jest spotkaniem organizowanym po zakończeniu projektu, podczas którego zespół projektowy udostępnia i poddaje pod dyskusję lekcje, czyli doświadczenia, które zostały zidentyfikowane w projekcie.
Knowledge Handover to jedna z metod upewnienia się, że doświadczenia z przeszłości będą wykorzystywane w przyszłości, a organizacja nie będzie popełniać wielokrotnie tych samych błędu.

Odbiorcami wiedzy są inne zespoły projektowe, liderzy Communities, eksperci merytoryczni. Uczestnicy spotkania mają okazję szeroko przedyskutować przechwycone lekcje, zadać dodatkowe pytania, tak aby dokładnie przeanalizować zarówno lekcje jak i ich implikacje.
Zalety Knowledge Handover są następujące:

  • Lekcje przechwycone w projekcie będą raczej prowadzić do akcji, a nie tylko będą „zapisane na dysku i zapomniane”.
  • Promuje się współpracę pomiędzy projektami.
  • Zwiększa szanse na to, aby lekcje zostały zaadoptowane w przyszłych projektach.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *