Są różne definicje Zarządzanie Wiedzą. Popularna definicja mówi, że Zarządzanie Wiedzą jest o tym, jak dostarczyć odpowiednią wiedzę odpowiednim ludziom w odpowiednim czasie, tak aby mogli wykonać swoją pracę.

My w Knoco wolimy inną definicję – Zarządzanie Wiedzą jest o tym, jak poprawić zdolność pracowników do podejmowania decyzji.
Każda organizacja ma swoje cele biznesowe, do których zmierza realizując zadania na różnych poziomach swojej struktury organizacyjnej. Dość oczywiste jest, że to, jak te zadania są wykonywane, zależy od kompetencji i wiedzy ludzi, którzy je wykonują.
To daje klarowną ścieżkę konsekwencji – wiedza, jaką dysponuje pracownik wpływa na jakość podejmowanych decyzji, a to z kolei wpływa na jakość wykonywanych zadań i dalej – na sposób, w jak organizacja radzi sobie o osiąganiem własnych celów biznesowych.

I taki właśnie jest ostateczny cel Zarządzania Wiedzą – poprawa wyników biznesowych organizacji i rozwiązywanie problemów, które na te wyniki wpływają. Oczywiście, w organizacji „wiedza, jaką pracownik dysponuje” nie oznacza jego osobistej wiedzy. On musi mieć jedynie do niej dostęp. Może to więc być wiedza, która gdzieś jest w organizacji – w jej zasobach lub w głowach innych ludzi, ale pracownik może z niej skorzystać, jeśli są stworzone ku temu warunki.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *