#SurveyW przeprowadzanym przez Knoco Ltd., w kwietniu tego roku, badaniu na temat stanu Zarządzania Wiedzą na świecie znalazło się również pytanie o to, jakie elementy zostały uznane za najważniejsze bodźce decydujące o biznesowym sukcesie Zarządzania Wiedzą.

Jak można było przypuszczać – odpowiedź zależy od sektora.

  • W sektorach związanych z dostarczaniem usług, np. usługi prawnicze (nawiasem mówiąc, to właśnie firmy prawnicze wykazały się najdłuższym stażem we wdrażaniu Zarządzania Wiedzą) za najcenniejszą wartość Zarządzania Wiedzą uznano podniesienie jakości usług, czyli innymi słowy wzrost zadowolenia klienta.

  • W sektorach, w których celem jest  uzyskanie jak najlepszych wyników przy zaangażowaniu jak najmniejszych zasobów – wskazano poprawę efektywności jako cel Zarządzania Wiedzą. Taki powód wskazały m. in. sektory: wydobywczy, budownictwo i inżynieria, telekomunikacja.
  • I wreszcie sektory, w których liczy się nie tyle efektywność, czyli jak dobrze coś zostało zrobione (najlepsze efekty przy najmniejszych nakładach), ile to, czy te działania przyniosły zaplanowane rezultaty. Dla tych sektorów najważniejsza była poprawa skuteczności jako efekt Zarządzania Wiedzą. Te sektory to m.in. administracja rządowa, służba zdrowia, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.
BusinessDrivers

Tabela 13. Zależność priorytetów wdrażania KM od sektora

 

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *