Strategia Zarządzania Wiedzą

Każdy system metryczny powinien służyć jakiemuś celowi. Dlatego należy jednoznacznie zdefiniować pytania, na które badane mierniki mają odpowiedzieć, na przykład:

  • Czy Zarządzanie Wiedzą wnosi wartość do organizacji? Jeżeli wnosi, inwestujemy w Zarządzanie Wiedzą; jeżeli nie – zatrzymajmy się i znajdźmy lepszą drogę.
  • Czy wdrożenie jest na właściwych torach, a jeżeli nie, to co powinno zostać poprawione?
  • Czytaj dalej..

Słowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”. W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie, niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. Governance to jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie.
Czytaj dalej..

Od Strategii organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki. Związek pomiędzy nimi można łatwo dostrzec jeśli prześledzimy odpowiedzi na trzy pytania:

  • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
  • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
  • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?
    Czytaj dalej
  • 1
  • 2