Notatki

Skarabeusz

„Trafne zgadywanie” powiedział Sir Henry.

„Nie, wcale nie. To sprawa praktyki i doświadczenia. Egiptolog, tak słyszałam, kiedy pokażesz mu te dziwne małe skarabeusze, może ci powiedzieć tylko na podstawie wyglądu i swojej intuicji, z jakiego okresu przed naszą erą pochodzi albo, że jest to imitacja.
I nie zawsze może powiedzieć na jakiej podstawie tak twierdzi. Po prostu wie. Spędził życie zajmując się takimi rzeczami.”
Agatha Christie „A Christmas tragedy”

Więcej o wiedzy tacit i jak ją wykorzystać w organizacji…
Jak zmniejszyć koszt zadań powtarzalnych
Peer Assist
Wywiady


„The Bus Factor” to ilość pracowników, która musiałaby wpaść pod autobus, zanim JPL straciłaby ważne techniczne umiejętności.”

Newsletter NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL). JPL to jedno z centrów badawczych NASA.


Więcej o tym, jak zatrzymać wiedzę w organizacji, kiedy kluczowi pracownicy odchodzą, niekoniecznie wpadając pod autobus…
Retencja – zatrzymywanie wiedzy w firmie
Gdzie jest wiedza organizacji?
Wywiady


ISO dla Zarządzania Wiedzą

ISO 30401:2018, Introduction
The purpose of this ISO MSS standard for knowledge management is to support organizations to develop a management system that effectively promotes and enables value-creation through knowledge.
Knowledge management (KM) is a discipline focused on ways that organizations create and use knowledge.
– Purpose of standard


Celem standardu ISO dotyczącego zarządzania wiedzą jest wsparcie organizacji w opracowaniu systemu zarządzania, który skutecznie promuje i umożliwia tworzenie wartości poprzez wiedzę. Więcej szczegółów znajdziesz w poniższych artykułach …
Zarządzanie Wiedzą w kilku punktach, czyli Zasady ISO 30401:2018
Czy dobrze zarządzamy swoją wiedzą? Oczekiwania normy ISO 30401:2018
Klauzula wiedzy w ISO 9001:2015


W tłumaczeniu na polski praktyczny „dzielić się wiedzą” oznacza, że jeśli ktoś ma zadanie do wykonania i musi przy tym podjąć decyzję, małą czy dużą, a ktoś inny ma w tym temacie większe doświadczenie, to ten ktoś inny może pomóc, ale pod warunkiem, że ten pierwszy jest zainteresowany słuchaniem, a ten drugi ma ochotę podzielić się z nim swoją wiedzą (…)


Więcej o ludziach w Zarządzaniu Wiedzą…
Zarządzanie Wiedzą to sztuka przekonywania
3 różne reakcje na zmiany w firmie
Jak sprawić, żeby rozproszony zespół współpracował? Przypadek ProQuest Research Solutions