Blog o zarządzaniu wiedzą ...

#SurveyW przeprowadzanym przez Knoco Ltd., w kwietniu tego roku, badaniu na temat stanu Zarządzania Wiedzą na świecie znalazło się również pytanie o to, jakie elementy zostały uznane za najważniejsze bodźce decydujące o biznesowym sukcesie Zarządzania Wiedzą.

Jak można było przypuszczać – odpowiedź zależy od sektora.

  • W sektorach związanych z dostarczaniem usług, np. usługi prawnicze (nawiasem mówiąc, to właśnie firmy prawnicze wykazały się najdłuższym stażem we wdrażaniu Zarządzania Wiedzą) za najcenniejszą wartość Zarządzania Wiedzą uznano podniesienie jakości usług, czyli innymi słowy wzrost zadowolenia klienta.

Czytaj dalej …

#DropsRozmawiałam ostatnio o KM w dwóch firmach. Firmy były zupełnie różne, zarówno pod względem wielkości, jak i profilu. Mimo tego od pewnego momentu rozmowy potoczyły się jakby według tego samego scenariusza.

Dyskutowaliśmy o przekazywaniu wiedzy Tacit.
Dla przypomnienia – Tacit to wiedza niejawna, której nie da się zapisać, bo w trakcie tej operacji traci na wartości. Kodowanie gubi kontekst. Przekazać tę wiedzę można tylko poprzez bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, na przykład poprzez Peer Assist (wnoszenie wiedzy przed rozpoczęciem zadania).
Wracając do spotkań – w obu przypadkach usłyszałam takie samo zdanie: ”O, u nas to bardzo dobrze funkcjonuje. Kierownicy zespołów [pracownicy] spotykają się co tydzień i omawiają wszystkie sprawy, jakie zdarzyły się w międzyczasie.  Jeśli stało się coś godnego rozważenia – mówimy o tym i w ten sposób przekazujemy sobie wiedzę.”

Nie czułam się przekonana – w takich spotkaniach brałam udział przez ostatnich 30 lat i zawsze było tak samo.

Czytaj dalej …

Historię o starym żeglarzu i Profesorze opowiada w jednym ze swoich wykładów publikowanych na YouTube,  Ajahn Brahm, Anglik z urodzenia, absolwent Cambridge, a z wyboru mnich buddyjski i opat klasztoru Bodhinyana w Serpentine w Australii.

Dawno, dawno temu, kiedy ludzie nie podróżowali jeszcze samolotami, pewien bardzo znany Profesor wybrał się w podróż okrętem, aby wygłosić serię wykładów w jednym z odległych krajów.
Czytaj dalej …

@TransferBrokenTypowe objawy choroby niewydolności krążenia wiedzy w organizacji są następujące:

  • Pracownicy nie są w stanie znaleźć krytycznej wiedzy, kiedy jej potrzebują. W efekcie albo posługują się niekompletnymi informacjami albo wymyślają koło od początku. Nie wiadomo, co gorsze. Tak czy siak to strata dla firmy.  Wiedza ma małą wartość, jeśli nie może być znaleziona, kiedy jest potrzebna.

Czytaj dalej …

QuizAssessTrzymam w ręku Assessment firmy, która zajmuje się produkcją oprogramowania. Raport , który jest jego wynikiem, składa się z czterech części (dla każdego z 15 kluczowych obszarów, jakie badamy):

  • Obserwacja – jaki jest stan obecny w firmie danego komponentu (to wynik naszej pracy)
  • Luki – gdzie i dlaczego są blokady w przepływie wiedzy
  • Najlepsze praktyki – jak rozwiązują te problemy najlepsi
  • Rekomendacje – działania proponowane przez Knoco (dla tej konkretnej firmy, niezbyt dużej, bo około 100 pracowników, lista składała się z 43 rekomendacji z przypisanymi priorytetami  i sugestią harmonogramu wdrażania).

Czytaj dalej …