Problemy z wiedzą

Ludzie w organizacjiPracownik w organizacji wykonując powierzone mu zadania buduje swoją wiedzę. To na razie jego wiedza osobista. Wiedzą organizacji stanie się dopiero wtedy, kiedy zostanie odpowiednio zagospodarowana. Jeśli nie, to będzie do dyspozycji organizacji tylko do momentu, do kiedy pracownik pozostaje członkiem tej organizacji, a i to  z ograniczeniami.
Czytaj dalej …

Wiedza jest kluczowym zagadnieniem w organizacji, jeśli jest istotnym czynnikiem biznesowym lub jest jednym z kluczowych produktów organizacji.  Przykłady takich organizacji:

 • jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie;
 • wiedza będzie również ważnym problemem biznesowym, jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę następnej ich generacji;

Czytaj dalej

System Zarządzania Wiedzą (KM Framework) to zaprojektowany układ Ról (ludzi z przypisaną odpowiedzialnością za wiedzę), procesów wymiany wiedzy, technologii i nadzór kadry zarządzającej (Governance).

Dla każdej ścieżki transferu wiedzy (komunikacja, przechwytywanie, synteza, upowszechnianie) muszą być jednoznacznie określone powyższe elementy. Razem elementy Systemu Zarządzania Wiedzą tworzą macierz.

Często pierwszym krokiem przed wdrożeniem Zarządzania Wiedzą jest ocena bieżącego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji (Assessment). 

Czytaj dalej…

Wiedza w organizacji może być udokumentowana i nie. Wiedza udokumentowana to wiedza, która jest zapisana w postaci papierowej, cyfrowej, audio, video etc. Ta wiedza to wiedza explicit organizacji.

Wiedza organizacji

To mogą być na przykład:

 • Wskazówki
 • Listy kontrolne
 • Poradniki
 • Instrukcje
 • FAQ
 • Procedury
 • Materiały szkoleniowe

Nie każdy dokument z informacją jest wiedzą.
 
Czytaj dalej…

 • 1
 • 2