#SurveyCzy wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji to gwarantowany sukces? Nie, część wdrożeń kończy się porażką. Według badania stanu Zarządzania Wiedzą na świecie, jakie Knoco przeprowadziło w 2014, główne przyczyny porzucenia tego obszaru były następujące:

  • Najczęstsza, bo aż 25% to osób ją wskazało była wewnętrzna reorganizacja.

To mnie właściwie nie dziwi. Jeśli reorganizacja oznacza zmianę kierownictwa, to za tą zmianą idzie też zmiana priorytetów. Poparcie Kierownictwa jest kluczowe dla sukcesu. Ponadto reorganizacja przenosi uwagę pracowników na inne sprawy (na przykład na własne zagrożenie).

Czytaj dalej …

Na YouTube można znależć film opublikowany przez Nancy Dixon.
Film jest zatytułowany  „Kluczowa rola Facylitatora Community of Practice”. W trakcie swojego krótkego wykładu Nancy wymienia najważniejsze zadania tej, kluczowej dla zdrowia Community, osoby. Zadania te wychodzą wprost z definicji Community, która zasadniczo jest po to, żeby zadawać pytania i otrzymywać odpowiedzi.
Czytaj dalej …

#ProjectsJeśli organizacja realizuje wiele projektów, wówczas wiedza, która powstaje w ich wyniku powinna przepływać pomiędzy projektami, a nie zamykać się w poszczególnych zespołach projektowych. „Lekcje” organizacji powinny być wspólnym dobrem, niezależnie od tego, który zespół ich doświadczył.

Tak, jak zarządza się w projekcie zasobami, harmonogramem, ludźmi, tak samo powinno się zarządzać wiedzą projektową.

Czytaj…

#ArmyPrinciplesW 2008 r został opublikowany dokument, który zdefiniował 12 zasad zarządzania wiedzą w United States Army, potraktowanej tu jak każde inne przedsiębiorstwo. Każda zasada ma przypisane racjonalne uzasadnienie i konsekwencje z niej wynikające. Dokument można ściągnąć stąd;
ja ograniczę się do samych zasad. Oto one:

Ludzie i kultura organizacyjna

  1. Szkolić i edukować liderów Zarządzania Wiedzą, managerów i championów
  2. Nagradzać dzielenie się wiedzą
  3. Ustanowić ramy współpracy
  4. Wykorzystywać każdą interakcję, jako okazję do gromadzenia i dzielenia się wiedzą
  5. Zapobiegać utracie wiedzy

Czytaj dalej …

HeisenbergZasada nieoznaczoności Heisenberga mówi, że istnieją takie pary wielkości, których nie da się jednocześnie zmierzyć dokładnie, z tej prostej przyczyny, że sam fakt pomiaru jednej z nich wpływa na cały drugą. Innymi słowy: badanie zmienia próbkę i wynika to z samej natury rzeczywistości, a nie z błędu metody.

Słusznie czy niesłusznie, ostatnio przypomniała mi się ta zasada, kiedy przygotowywałam się do Assessmentu w pewnej firmie.

Czytaj dalej …

Moon_by_Johannes_hevelius_1645 http://en.wikipedia.org/wiki/Moon

Moon_by_Johannes_hevelius_1645
http://en.wikipedia.org/wiki/Moon

O programie Apollo każdy słyszał. Jego celem było lądowanie człowieka na Księżycu, a następnie bezpieczny powrót tegoż na Ziemię. Zadanie zostało zrealizowane w 1969 roku. Program został zakończony w 1975 roku.

30 lat później zaczęto mówić o powrocie człowieka na Księżyc, co miało nastąpić do roku 2020.

Tylko zdaje się, że zapomnieliśmy, jak to się robi.

Czytaj dalej …