Co w rzeczywistości oznacza dzielenie się wiedzą?
W tłumaczeniu na polski praktyczny oznacza to, że jeśli ktoś ma zadanie do wykonania i musi podjąć decyzję, małą czy dużą, a ktoś inny ma w tym temacie doświadczenie, to ten ktoś inny może pomóc, pod warunkiem, że ten pierwszy jest zainteresowany słuchaniem, a ten drugi ma ochotę podzielić się z nim swoją wiedzą.
I tylko tyle albo aż tyle. No bo jak zmusić kogoś, żeby powiedział co wie, jeśli nie ma na to ochoty? Jak zmusić kogoś do pytania o radę jeśli nie chce pytać?
To są problemy, które rozwiązuje się podczas wdrożenia Zarządzania Wiedzą.
Czytaj dalej…

Uwaga: To ważne5 lekcji, o których dobrze jest pamiętać przed rozpoczęciem wdrożenia, to wnioski z 20 lat pracy Knoco:

Lekcja 1: „Pytam” jest ważniejsze niż „Wiem”.
Popyt nakręca podaż. Odwrotnie – nie. Dostarczanie wiedzy, której nikt nie potrzebuje jest bez sensu (powszechny przykład gromadzenia wiedzy w bazach danych i oczekiwanie, że ludzie sami zaczną korzystać).  Ale jeśli ktoś potrzebuje wiedzy, to dostawcy wiedzy, którzy będą się chcieli nią dzielić, znajdą się. Czytaj dalej …

Część programów wdrożenia Zarządzania Wiedzą kończy się klęską, a raczej – nie kończy się sukcesem.
Analiza przyczyn niepowodzenia wdrożenia Zarządzania WiedząPrzyczyny są zawsze indywidualne i wynikające ze specyfiki organizacji, ale można zdefiniować kilka czynników, które z dużą dozą prawdopodobieństwa doprowadzą do porażki. Są to:

 • Zarządzanie Wiedzą nie było zgodne z celami biznesowymi organizacji.
 • Zarządzanie Wiedzą nie było prowadzone jako proces zmian.
 • Zarządzanie Wiedzą nie zostało włączone to rutynowych procesów i aktywności organizacyjnej.
 • Nie było skutecznego poparcia wyższego szczebla.
 • Została zaimplementowana tylko część rozwiązań Zarządzania Wiedzą, a nie cały system.
 • Zespół Zarządzania Wiedzą skupił się na własnych działaniach i nie zaangażował wszystkich interesariuszy.
 • Zespół Zarządzania Wiedzą nie składał się z odpowiednich ludzi, potrzebnych aby przeprowadzić zmianę.

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą to zmiana kultury organizacyjnej. Organizacja wychodzi od stanu, w którym pracownik uważa, że:

 • moja wiedza to moja własność;
 • im więcej umiem tym jestem ważniejszy;
 • nie dzielę się swoją wiedzą, bo wiedza to władza;
 • nie będę pytał, bo jeszcze pomyślą, że nie umiem.

Stan docelowy, to punkt, w którym pracownik już wie, że:

 • wiedza jest wspólną własnością, a nie własnością jednostki;
 • wiedzą dzielę się z innymi, a oni dzielą się swoją wiedzą ze mną; wtedy mam większy potencjał;
 • nie warto chronić swojej wiedzy, bo więcej tracę, niż zyskuję;
 • pytanie jest pierwszym krokiem do rozwoju;
 • dzielenie się wiedzą jest częścią normalnej pracy

Zadaniem Zarządzania Wiedzą jest dostarczenie odpowiedniej wiedzy odpowiednim ludziom, w odpowiednim czasie, tak, aby mogli podjąć lepsze decyzje i lepiej wykonać swoją pracę. Sposób transferu wiedzy to Proces, czyli zdefiniowany sposób postępowania, wymagany w danej firmie.
Procesy Zarządzania Wiedzą odpowiadają na pytanie JAK.

 • JAK przechwycić wiedzę w trakcie działań operacyjnych, w trakcie lub po projekcie?
 • JAK zidentyfikować kluczową wiedzę?
 • JAK wprowadzić wiedzę do projektu?
 • JAK dostarczyć wiedzę tam, gdzie jest potrzebna?

Procesy Zarządzania WiedząJaki Proces będzie najlepszy w danej sytuacji zależy od rodzaju wiedzy (czy to wiedza Tacit czy Explicit), od tego, kto jest źródłem wiedzy i od tego, kto jest jej odbiorcą. Zarówno źródłem, jak i odbiorcą może być jeden zespół albo wiele zespołów.

Jaki więc proces będzie najlepszy w danej sytuacji? A to zależy od kogo, do kogo i jaka wiedza.

Pieniądze nie przestają być pieniędzmi tylko dlatego, że informacja o nich pojawiła się w systemie, w przeciwnym przypadku większość z nas nie miałaby pieniędzy w ogóle.

Podobnie możemy powiedzieć, że udokumentowany kawałek wiedzy może być jednocześnie i wiedzą, i informacją, i że wiedza nie przestaje być wiedzą tylko dlatego, że została udokumentowana; ona tylko staje się również informacją.

Według Petera Senge, guru uczenia się organizacji, wiedza to „zdolność do podejmowania skutecznych działań”. To wyraźnie odróżnia Wiedzę od Informacji i zwraca uwagę na aktywną stronę wiedzy…

Nowy Newsletter Knoco został opublikowany, a w nim rozważania na temat różnicy między wiedzą a informacją. I choć te rozważania wyglądają na nieco filozoficzne, to przekładają się na całkiem nie-filozoficzne, a biznesowe pytanie:

Czy inwestycja w bardzo drogi system informatyczny do gromadzenia informacji wystarczy, aby powiedzieć, że organizacja zarządza swoją wiedzą?

Reszta w Newsletterze    Wiedza vs Informacja Newsletter Knoco 2018-02