Wdrożenie Zarządzania Wiedzą

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą to zbudowanie systemu, który będzie wspierał przechwytywanie i odpowiednie dystrybuowanie wiedzy organizacyjnej. Konsekwencją jest zmiana kultury organizacyjnej, w której „moja wiedza” zmienia się w „naszą wiedzę”, w której ludzie dzielą się wiedzą dla wspólnego dobra, w której pytanie nie świadczy o braku wiedzy, tylko jest pierwszym krokiem do rozwoju.
Wdrożenie Zarządzania Wiedzą to zmiana postaw ludzie, ich zachowań i postaw. Zachowania i postawy można modyfikować. Nie łatwo i nie szybko, ale dają się zmienić. 
Są różne metody dojścia do tego stanu. Najlepszą wydaje się metoda oparta na pilotażu i poniższe teksty ją właśnie przybliżają.

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą, częściej niż nie, kończy się porażką. To zła wiadomość. Ale jest i dobra. Dobra wiadomość jest taka, że Zarządzanie Wiedzą to już  solidnie wydeptana ścieżka, a doświadczenia poprzedników pozwoliły na zidentyfikowanie najczęściej powtarzających się błędów przy wdrażaniu.
Warto je przeanalizować, aby uchronić się przed nimi we własnym projekcie. Te błędy z dużą dozą prawdopodobieństwa – jeśli się pojawią – doprowadzą do klęski wdrożenia.
Czytaj dalej…

Uwaga: To ważne5 lekcji, o których dobrze jest pamiętać przed rozpoczęciem wdrożenia, to wnioski z 20 lat pracy Knoco:

Lekcja 1: „Pytam” jest ważniejsze niż „Wiem”.
Popyt nakręca podaż. Odwrotnie – nie. Dostarczanie wiedzy, której nikt nie potrzebuje jest bez sensu (powszechny przykład gromadzenia wiedzy w bazach danych i oczekiwanie, że ludzie sami zaczną korzystać).  Ale jeśli ktoś potrzebuje wiedzy, to dostawcy wiedzy, którzy będą się chcieli nią dzielić, znajdą się. Czytaj dalej …

Część programów wdrożenia Zarządzania Wiedzą kończy się klęską, a raczej – nie kończy się sukcesem.
Analiza przyczyn niepowodzenia wdrożenia Zarządzania WiedząPrzyczyny są zawsze indywidualne i wynikające ze specyfiki organizacji, ale można zdefiniować kilka czynników, które z dużą dozą prawdopodobieństwa doprowadzą do porażki. Są to:

 • Zarządzanie Wiedzą nie było zgodne z celami biznesowymi organizacji.
 • Zarządzanie Wiedzą nie było prowadzone jako proces zmian.
 • Zarządzanie Wiedzą nie zostało włączone to rutynowych procesów i aktywności organizacyjnej.
 • Nie było skutecznego poparcia wyższego szczebla.
 • Została zaimplementowana tylko część rozwiązań Zarządzania Wiedzą, a nie cały system.
 • Zespół Zarządzania Wiedzą skupił się na własnych działaniach i nie zaangażował wszystkich interesariuszy.
 • Zespół Zarządzania Wiedzą nie składał się z odpowiednich ludzi, potrzebnych aby przeprowadzić zmianę.

Upowszechnienie informacji o Zarządzaniu Wiedzą

Kiedy już pilotaż zakończy się z sukcesem i zaprojektowany uprzednio System Zarządzania Wiedzą, będzie przetestowany w warunkach konkretnej organizacji, wówczas następnym krokiem jest przeskalowanie wdrożenia pilotażowego i upowszechnienie go w całej organizacji, w tych jej częściach, które nie były dotychczas objęte wdrożeniem.
Czytaj dalej…

PilotażPilotaż to projekt, w którym cały System Zarządzania Wiedzą jest zastosowany do rozwiązania jednego konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji. Jego celem jest dostarczenie mierzalnych dowodów wartości Zarządzania Wiedzą i przygotowanie gruntu pod wdrożenie w całej  organizacji. To także sposób na obniżenie ryzyka. Pilotaż to szansa na to aby:

 • Zademonstrować w jaki sposób Zarządzanie Wiedzą funkcjonuje w konkretnym środowisku organizacyjnym.
  Więcej…

Ostatecznym celem wdrożenia Zarządzania Wiedzą jest zbudowanie Systemu  (KM Framework) zintegrowanego ze strukturami organizacyjnymi. Są różne metody na osiągnięcie tego, ale doświadczenie wskazuje nam, że najlepszym podejściem jest wdrożenie oparte na Pilotażu. Składa się z 5 kolejnych kroków:
Więcej…

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą to zmiana kultury organizacyjnej. Organizacja wychodzi od stanu, w którym pracownik uważa, że:

 • moja wiedza to moja własność;
 • im więcej umiem tym jestem ważniejszy;
 • nie dzielę się swoją wiedzą, bo wiedza to władza;
 • nie będę pytał, bo jeszcze pomyślą, że nie umiem.

Stan docelowy, to punkt, w którym pracownik już wie, że:

 • wiedza jest wspólną własnością, a nie własnością jednostki;
 • wiedzą dzielę się z innymi, a oni dzielą się swoją wiedzą ze mną; wtedy mam większy potencjał;
 • nie warto chronić swojej wiedzy, bo więcej tracę, niż zyskuję;
 • pytanie jest pierwszym krokiem do rozwoju;
 • dzielenie się wiedzą jest częścią normalnej pracy

#OldBoyNet“W jaki sposób możesz znaleźć w firmie wiedzę, której potrzebujesz?”
„Zwyczajnie, biorę telefon i dzwonię. Po prostu pytam.”
„A skąd wiesz kogo pytać?”
„My się wszyscy dobrze znamy, pracujemy razem od lat.”
„A nowi ludzie – skąd oni mogą się dowiedzieć do kogo zadzwonić? Albo Twoi koledzy z tej drugiej firmy, z którą się połączyliście? Jak oni mogą odszukać odpowiednich ludzi w całej firmie?”
Więcej…

#MeetingTo historia, który znalazłam na blogu  Nancy Dixon. Przykład dotyczy firmy ProQuest, zajmującej się gromadzeniem i udostępnianiem informacji, a konkretnie jednego z jej działów – ProQuest Research Solutions. Zespół produktowy składa się z 30 osób – programistów, analityków, projektantów, menadżerów – podzielonych na 3 podzespoły. Członkowie tych 3 zespołów są rozproszeni po świecie i jest pewną sztuką sprawienie, aby zespół umiał ze sobą współpracować.

Czytaj dalej …

#LikesOnSeaRok 2016 zapowiada się obiecująco dla Federacji Saint Kitts i Nevis. Można oczekiwać, że będzie to okres dalszego wzrostu, rozwoju, dalszego postępu i ogólnej poprawy w takich obszarach jak wewnętrzne sprawy, warunki bytu, pozycja na arenie międzynarodowej, nasza ogólna przewaga konkurencyjna i będzie to realizowane poprzez handel, inwestycje, zarządzanie wiedzą i produktywność krajową.

Czytaj dalej …

#Constituencies

Część pracowników to entuzjaści. Nowa idea ich fascynuje, dostrzegają jej wartość dla firmy, dla siebie, dla innych. To wizjonerzy, nastawieni na Tak. Pracować z nimi to sama przyjemność. Dlatego projekty pilotażowe Zarządzania Wiedzą warto rozpoczynać właśnie z nimi. Takich ludzi jest w firmie średnio 20%. Reprezentują 20% wiedzy organizacji.
Więcej…