Pierwszy krok, czyli Strategia Zarządzania Wiedzą

Zanim rozpoczniemy wdrożenie Zarządzania Wiedzą trzeba się zastanowić gdzie jesteśmy, gdzie chcemy dojść i na jakie etapy podzielić całą podróż. No i jakie pułapki po drodze czekają. Przygotowanie dobrej strategii zarządzania wiedzą powinno więc być jednym z pierwszych kroków. Strategia odpowie na powyższe pytania i jeszcze parę innych.
Strategia jest zawsze umocowana w kontekście organizacji i skoordynowana z innymi istniejącymi inicjatywami zmian, bo trzeba pamiętać, że wdrożenie Zarządzania Wiedzą to zmiana w organizacji i kieruje się takimi samymi wymogami jak inne programy zmian.

Każdy system metryczny powinien służyć jakiemuś celowi. Dlatego należy jednoznacznie zdefiniować pytania, na które badane mierniki mają odpowiedzieć, na przykład:

  • Czy Zarządzanie Wiedzą wnosi wartość do organizacji? Jeżeli wnosi, inwestujemy w Zarządzanie Wiedzą; jeżeli nie – zatrzymajmy się i znajdźmy lepszą drogę.
  • Czy wdrożenie jest na właściwych torach, a jeżeli nie, to co powinno zostać poprawione?
  • Czytaj dalej..

Słowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”. W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie, niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. Governance to jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie.
Czytaj dalej..

Od Strategii organizacji do Strategii Zarządzania Wiedzą są  tylko 3 kroki. Związek pomiędzy nimi można łatwo dostrzec jeśli prześledzimy odpowiedzi na trzy pytania:

  • Co musimy zrobić, żeby zrealizować Strategię biznesową organizacji?
  • Co musimy wiedzieć, aby kompetentnie to wykonać?
  • Co powinniśmy robić, aby chronić i rozpowszechniać tę wiedzę?
    Czytaj dalej

Zarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Najważniejsze. Na czym należy się skoncentrować?
Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać indywidualne potrzeby i indywidualne cele organizacji, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe.
Są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:
Czytaj dalej

Krok po kroku ISO wkracza w obszar Zarządzania Wiedzą.
Dwa lata temu, wiedza po raz pierwszy została dostrzeżona przez ISO jako element przewagi konkurencyjnej. Opublikowana jesienią 2015 rewizja ISO 9001:2015 wprowadziła do nowego standardu klauzulę wiedzy:
7.1.6 Organizational Knowledge”. Klauzula ta mówi nic innego, jak to, że organizacja powinna stale uczyć się, zarówno na swoich błędach, jak i na sukcesach, i aby to skutecznie robić powinna:
Czytaj dalej…