Procesy Zarządzania Wiedzą

Procesy Zarządzania Wiedzą to klocki, z których jest zbudowany cały system. To procesy, które pozwalają w sformalizowany sposób przechwytywać wiedzę, tak wiedzę tacit, zapisaną tylko w głowach ludzi, jak i wiedzę explicit, przejętą od ludzi i zakodowaną na zewnętrznym nośniku. To również procesy, których celem jest zapewnienie jakości wiedzy i jej dystrybucja.
Fundamenty Zarządzania Wiedzą obejmują też definicje, na przykład czym jest wiedza krytyczna, czym są Community of Practice, czy Lessons Learned, a także pokazują krótko jak uczy się organizacja i gdzie jest jej wiedza.

#AARAfter Action Review to krótkie, trwające pół godziny lub mniej spotkanie zespołu po tym, jak coś poszło inaczej niż miało pójść. Poszło może lepiej, może gorzej – po prostu inaczej. Takie zdarzenie może zawierać w sobie lekcję, która jest ważna dla kolejnych działań – zespołu lub organizacji. Dlatego trzeba się zatrzymać i dojść do przyczyny.
Czytaj dalej…

Knowledge ExchangeKnowledge Exchange jest spotkaniem, w trakcie którego ludzie z różnych zespołów (ale na ogół z tej samej   community of practice – sieci praktyków, jeśli takie istnieją) spotykają się, aby wymienić wiedzę na temat jednego z kluczowych zagadnień operacyjnych. To proces o pierwszorzędnym znaczeniu dla rozwoju bazy wiedzy.
Na spotkanie zaprasza się ludzi, którzy są zaangażowani w pracę w jakimś obszarze.
Czytaj dalej…

Knowledge HandoverKnowledge Handover jest spotkaniem organizowanym po zakończeniu projektu, podczas którego zespół projektowy udostępnia i poddaje pod dyskusję lekcje, czyli doświadczenia, które zostały zidentyfikowane w projekcie.
Knowledge Handover to jedna z metod upewnienia się, że doświadczenia z przeszłości będą wykorzystywane w przyszłości, a organizacja nie będzie popełniać wielokrotnie tych samych błędu.
Czytaj dalej…

Jeśli coś w organizacji pójdzie inaczej niż zaplanowano – może lepiej, może gorzej, po prostu inaczej, to takie zdarzenie może być lekcją dla organizacji, lekcją, która w przyszłości pozwoli podjąć lepsze decyzje. Można też o takiej lekcji zapomnieć i powtarzać w kółko te same schematy.
Czytaj dalej…

Peer Assist jest jednym z najprostszych, a jednocześnie najbardziej skutecznych z procesów Zarządzania Wiedzą. Jego wartość leży w tym, że wnosi wiedzę do projektu przed jego rozpoczęciem. Sensowne jest aby wnosić wiedzę do projektu, na tyle wcześnie, aby zrobiło to różnicę. Albo wtedy , kiedy w projekcie pojawi się nieoczekiwany problem. Proces ten pozwala:
Czytaj dalej…

Retrospekcja

Retrospekcja jest spotkaniem, które odbywa się zaraz po zakończeniu projektu. To jeden z najbardziej skutecznych procesów przechwytywania wiedzy od zespołu projektowego po zakończeniu większego zadania.

Czas trwania zależy od wielkości zespołu projektowego, długości projektu i jego złożoności.
Czytaj dalej…

System Zarządzania Wiedzą

Prosta logika mówi, że jeśli będziemy wykorzystywać wielokrotnie wiedzę, która już jest w organizacji, to będzie to mniej kosztowne, niż gdyby ludzie uczyli się za każdym razem od początku.
Tak, jak uczy się człowiek, tak też powinna uczyć się organizacja. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić…
Czytaj dalej…

WywiadyCzasami wiedza musi być przechwycona od pojedynczego człowieka albo jako część Learning History albo dlatego, że ten człowiek przechodzi na emeryturę lub zmienia pracę.

W takich przypadkach najlepszym podejściem jest wywiad (Knowledge Capture Interview). Proces przejmowania wiedzy obejmuje następujące elementy:
Czytaj dalej…