Czy mamy w firmie problemy z wiedzą?

Problemy z wiedzą wydają się być abstrakcją z punktu widzenia wyników biznesowych. Firma owszem, ma swoje problemy, które trzeba rozwiązywać, ale są to problemy ze sprzedażą, kosztami, personelem, rynkiem itd.
Wiedza, jeśli myślimy o niej jako o bazach danych uzupełnianych w miarę wolnego czasu, którego to czasu nigdy nie ma, otrzymuje raczej niski priorytet.
Ale przecież w firmie słychać nieustanny szmer decyzji podejmowanych przez różnych ludzi, na różnych szczeblach. Jakość tych decyzji zależy od wiedzy do jakiej ci ludzie mają dostęp, a od jakości decyzji zależą efekty. Wiedzę organizacji i wyniki biznesowe łączy więc mocny link. Może jednak warto zastanowić się nad pytaniem „Czy w naszej firmie mamy problemy z wiedzą?”

Pracownik w organizacji wykonując powierzone mu zadania buduje swoją wiedzę. To na razie jego wiedza osobista. Wiedzą organizacji stanie się dopiero wtedy, kiedy zostanie odpowiednio zagospodarowana. Jeśli nie, to będzie do dyspozycji organizacji tylko do momentu, do kiedy pracownik pozostaje członkiem tej organizacji, a i to  z ograniczeniami.
Czytaj dalej …

System Zarządzania Wiedzą (KM Framework) to zaprojektowany układ Ról (ludzi z przypisaną odpowiedzialnością za wiedzę), procesów wymiany wiedzy, technologii i nadzór kadry zarządzającej (Governance).
Dla każdej ścieżki transferu wiedzy (komunikacja, przechwytywanie, synteza, upowszechnianie) muszą być jednoznacznie określone powyższe elementy. Razem elementy Systemu Zarządzania Wiedzą tworzą macierz. Czytaj dalej…

Wiedza w organizacji może być udokumentowana i nie. Wiedza udokumentowana to wiedza, która jest zapisana w postaci papierowej, cyfrowej, audio, video etc. Ta wiedza to wiedza explicit organizacji. To mogą być na przykład: Wskazówki; Listy kontrolne; Poradniki; Instrukcje; FAQ; Procedury; Materiały szkoleniowe etc.

Ale uwaga: Nie każdy dokument z informacją jest wiedzą.
Czytaj dalej…

Kiedy człowiek robi coś wiele razy, to za każdym razem robi to lepiej. Z organizacją jest tak samo – im więcej powtórzeń, tym lepsze wyniki – ale pod warunkiem, że organizacja umiejętnie wykorzystuje swoją wiedzę do rozwoju.
Proces nabywania umiejętności obrazuje, przedstawiona poniżej krzywa uczenia (Learning curve). Na pionowej osi są zaznaczone koszty wykonania zadania.
Czytaj dalej…

System Zarządzania Wiedzą to indywidualnie krojona kapota. Nie ma jednego rozwiązania, pasującego do wszystkich. Nie da się kupić systemu Zarządzania Wiedzą „z półki”. Każda firma ma swoje procesy, swoją technologię, swoich pracowników i wreszcie swoją kulturę organizacyjną. Paradoksem jest więc może, że w choć system jest zawsze indywidualny, to problemy z przepływem wiedzy w organizacjach są często typowe.
Czytaj dalej …

Jaką rolę ma Technologia w Zarządzaniu Wiedzą? Czy wystarczy zakupić odpowiednio rozbudowany system informatyczny, który będzie gromadził informacje i dane w różnych formatach, dodać do tego dobry system wyszukiwania, żeby wiedza przepływała swobodnie i docierała tam, gdzie powinna? Niestety nie. Zarządzanie Wiedzą to znacznie więcej niż Technologia. Technologia to jedynie część systemu.
Czytaj dalej…