Biznesowa wartość Zarządzania Wiedzą

Jeśli Zarządzanie Wiedzą ma wnieść wartość do organizacji, to strategia Zarządzania Wiedzą musi być zgodna ze strategią biznesową tejże. Tylko wtedy wdrożenie ma sens. Zarządzanie Wiedzą nie jest więc o gromadzeniu wiedzy organizacji, tylko o tym jak sprzedać więcej produktów, jak wejść na nowe rynki, jak utrzymać klienta, jak obniżyć koszty i zmniejszyć ryzyko, jak poprawić innowacyjność, jak…
Celem wdrożenia Zarządzania Wiedzą w organizacji jest poprawa jej wyników biznesowych. Trzeba więc zacząć od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Co jest najważniejsze? Na czym należy się skoncentrować? Jaka wiedza jest potrzebna?

Retencja Wiedzy to strategia zatrzymywania w organizacji wiedzy, która jest w głowach odchodzących pracowników. Jeżeli nic nie zostanie zrobione, to wiedza, którą posiadają odejdzie razem z nimi, a wraz z tym umiejętności organizacji, przynajmniej na jakiś czas.
Strategia Retencji i Transferu Wiedzy przeciwdziała temu ryzyku. Może obejmować działania jak poniżej:
Czytaj dalej…

Każdy system metryczny powinien służyć jakiemuś celowi. Dlatego należy jednoznacznie zdefiniować pytania, na które badane mierniki mają odpowiedzieć, na przykład:

  • Czy Zarządzanie Wiedzą wnosi wartość do organizacji? Jeżeli wnosi, inwestujemy w Zarządzanie Wiedzą; jeżeli nie – zatrzymajmy się i znajdźmy lepszą drogę.
  • Czy wdrożenie jest na właściwych torach, a jeżeli nie, to co powinno zostać poprawione?
  • Czytaj dalej..

Słowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”. W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie, niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. Governance to jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie.
Czytaj dalej..

Funkcjonowanie Zarządzania Wiedzą w przedsiębiorstwie musi opierać się na zdrowych zasadach, jeśli ma wnosić do organizacji wartość.
Lista zamieszczona poniżej przedstawia kilka z nich. Każda z przedstawionych zasad ma istotny wpływ na funkcjonowanie całego programu:

  • Zarządzanie Wiedzą wspiera cele biznesowe organizacji i jest z nimi zgodne;
    Czytaj dalej

Zarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Najważniejsze. Na czym należy się skoncentrować?
Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać indywidualne potrzeby i indywidualne cele organizacji, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia. Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe.
Są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:
Czytaj dalej

Krok po kroku ISO wkracza w obszar Zarządzania Wiedzą.
Dwa lata temu, wiedza po raz pierwszy została dostrzeżona przez ISO jako element przewagi konkurencyjnej. Opublikowana jesienią 2015 rewizja ISO 9001:2015 wprowadziła do nowego standardu klauzulę wiedzy:
7.1.6 Organizational Knowledge”. Klauzula ta mówi nic innego, jak to, że organizacja powinna stale uczyć się, zarówno na swoich błędach, jak i na sukcesach, i aby to skutecznie robić powinna:
Czytaj dalej…

Najlepszym sposobem, aby podnieść efektywność wykonywania zadań jest praktyka, praktyka, praktyka…

Najpierw jest nowe zadanie. Ktoś robi je po raz pierwszy.
Trochę nieporadnie, z błędami. Trudno – nauka kosztuje. Za drugim razem jest trochę lepiej. A potem jeszcze lepiej. Każde wykonanie zadania to jakaś lekcja. Przy okazji spadają koszty wykonania.
Czytaj dalej…

busfactor

„The Bus Factor” to ilość pracowników,
która musiałaby wpaść pod autobus,
zanim JPL straciłaby
ważne techniczne umiejętności.

JPL to Jet Propulsion Laboratory, jedno z centrów badawczych NASA, a powyższy cytat pochodzi z ostatniego Newslettera wydawanego przez The Office of the Chief Knowledge Officer (OCKO) należące do tej instytucji.
OCKO jest odpowiedzialne za to, że krytyczna wiedza JPL jest zatrzymywana i współdzielona.

23.09.2015 została opublikowana norma ISO 9001:2015, w której znalazła się klauzula dotycząca Zarządzania Wiedzą. Po raz pierwszy jeden z globalnych standardów biznesowych jawnie określa Wiedzę jako zasób istotny dla organizacji i definiuje oczekiwania względem zarządzania nim. Więcej informacji można znaleźć w październikowym Newsletterze Knoco poświęconym właśnie temu tematowi.