Wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji - krok po kroku

Wdrożenie Zarządzania Wiedzą to proces, który przeprowadza organizację od stanu, w którym nie jest świadoma wartości swojej wiedzy, do stanu, w którym wiedza organizacji jest rutynowo wykorzystywana do poprawy celów biznesowych.

  A     >>> —————————————— >    B

To proces zmiany kultury organizacyjnej, który może trwać rok i więcej, zanim efekty zaczną być widoczne, a może upłynąć kilka lat zanim taka zmiana w organizacji będzie kompletna. Ale warto, bo korzyści biznesowe są niezaprzeczalne. Początek tej drogi,  czyli tu i teraz, to taki system pracy, w którym pracownik myśli:

Czytaj dalej …

200x200_ImplemenAby przejść od stanu, w którym organizacja nie jest świadoma wartości swojej wiedzy, do stanu, w którym wiedza jest rutynowo wykorzystywana do poprawy celów biznesowych, trzeba przejść pewną drogę. I choć są różne sposoby, aby to zrobić to najlepszym podejściem wydaje się być wdrożenie oparte na Pilotażu. Składa się z 5 kolejnych etapów:

 1. Assessment i Strategia
 2. Projekt Systemu
 3. Pilotaż
 4. Upowszechnienie
 5. Przekazanie

Krok 1: Strategia

Pierwszy krok to określenie zakresu problemu – skąd idziemy i dokąd chcemy dojść.

Czytaj dalej …

#GoalPierwszy etap wdrożenia to ustalenie w jakim punkcie jest organizacja i co chce osiągnąć. Najlepiej jest rozpocząć od diagnozy obecnego stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji (KM Assessment), a potem określić założenia dla wdrożenia (dokumenty strategiczne Zarządzania Wiedzą).

To pozwoli na zrozumienie zakresu problemu, z którym trzeba się zmierzyć i da odpowiedź na pytania:

 • Jaki jest bieżący stan Zarządzania Wiedzą w organizacji? (Każdy organizacja posiada pewne elementy Zarządzania Wiedzą, bez nazywania ich w taki formalny sposób; bardzo mało organizacji ma kompletny system).
 • Co funkcjonuje? Co nie funkcjonuje?
 • Czy i na ile Zarządzanie Wiedzą jest rzeczywiście potrzebne w tej organizacji?

Czytaj dalej …

200x200_FrameworkWyniki przeprowadzonej diagnozy (KM Assessment)  i Strategia Zarządzania Wiedzą są podstawą do zaprojektowania Systemu (KM Framework).
Obejmuje on następujące elementy:

 • Zestaw ról i odpowiedzialności, wbudowany w struktury organizacyjne.
 • Zestaw procesów wbudowanych w przepływy pracy.
 • Zestaw technologii zintegrowany z technologią organizacji.
 • Zestaw elementów zarządzania, takich jak zasady i mierniki System Zarządzania Wiedzą  i raportowanie, wsparcie i struktura taksonomiczna oparta na wiedzy.

Celem, do którego dąży wdrożenie, jest taki stan, kiedy System Zarządzania Wiedzą (KM Framework) jest wbudowany w strukturę zarządzania organizacji, tak jak wbudowane są struktury zarządzania finansami, jakością, projektami i jest normą jakiej organizacja przestrzega.

Czytaj dalej …

#PilotTestowanie zaprojektowanego w poprzednim etapie systemu Zarządzania Wiedzą powinno być kontynuowane dotąd, aż wszystkie elementy zostaną sprawdzone praktycznie w kontekście konkretnej organizacji. Wtedy nadchodzi czas na projekt pilotażowy, czyli taki projekt, w którym cały system (KM Framework) jest zastosowany do rozwiązania konkretnego problemu biznesowego, w małym obszarze organizacji.

Pilotaż to kluczowy komponent strategii wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Jego celem jest dostarczenie mierzalnych dowodów wartości Zarządzania Wiedzą i przygotowanie gruntu pod wdrożenie w całej  organizacji. To także sposób na obniżenie ryzyka. Pilotaż to szansa na to aby:

Czytaj dalej …

 • 1
 • 2