Strategia Zarządzania Wiedzą

#RulesSłowo „Governance” nie ma odpowiednika w języku polskim. W zależności od słownika tłumaczy się to jako „rządzenie, zarządzanie, ład, nadzór …”.

W kontekście Zarządzania Wiedzą Governance jest działaniem, które ustala w organizacji pewne obowiązujące wzorce postępowania. Bardziej rządzenie niż zarządzanie i bardziej nadzór niż ład. To jednoznaczny przekaz ze strony kierownictwa, jakie zachowania w kontekście zarządzania wiedzą są zgodne z polityką firmy, a jakie nie są.

Czytaj dalej …

spiderSą 4 obszary, w których warto jest mierzyć stan i skuteczność Zarządzania Wiedzą w organizacji i są to:

 • Pomiar luk w systemie Zarządzania Wiedzą i obserwacja zmian.
 • Pomiar procesu wdrożenia
 • Pomiar aktywności użytkowników i stopnia wykorzystywania Systemu Zarządzania Wiedzą
 • Pomiar efektów wdrożenia

Założenia systemu metrycznego

Cel

Każdy system metryczny powinien służyć jakiemuś celowi. Dlatego należy jednoznacznie zdefiniować pytania, na które badane mierniki mają odpowiedzieć. Mogą to być na przykład takie pytania:

Czytaj dalej …

#RetencjaWiedza jest kluczowym zagadnieniem w organizacji, jeśli jest istotnym czynnikiem biznesowym lub jest jednym z kluczowych produktów organizacji.  Przykłady takich organizacji:

 • jeżeli prowadzi się działania powtarzalne, gdzie wiedza z przeszłości może poprawić przyszłe wyniki, to wiedza ma kluczowe znaczenie;
 • wiedza będzie również ważnym problemem biznesowym, jeżeli jest wysoka rotacja pracowników i trzeba szybko przekazywać wiedzę następnej ich generacji;

Czytaj dalej …

#WarningJeśli na korytarzach można usłyszeć takie zdania jak poniżej, to może to być znak, że organizacja ma problem z zarządzaniem swoją wiedzą:

 • „Jestem pewien, że słyszałem jak ktoś o tym mówił pewnego dnia, ale za nic nie pamiętam, kto to był?”
 • „Ktoś w firmie musiał to już robić wcześniej – ale kto by to mógł być?”
 • „Jak się dowiedzieć, gdzie mogę coś znaleźć na ten temat?”

Czytaj dalej …

#AlignZarządzanie Wiedzą zaczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. Co jest dla organizacji ważne? Na czy należy się skoncentrować?
Nie ma jednego, uniwersalnego podejścia. Każda organizacja ma swoje  indywidualne potrzeby i swoje indywidualne cele. Zarządzanie Wiedzą musi wspierać te potrzeby, inaczej nie ma uzasadnienia dla wdrożenia.
Pierwszym krokiem jest więc zdefiniowanie co jest dla organizacji kluczowe. Są cztery typowe obszary w których Zarządzanie Wiedzą wnosi dużą wartość:

Czytaj dalej …

#DocsStrategia Zarządzania Wiedzą to podstawowy dokument w każdym programie wdrożenia, który powinien być przygotowany na bardzo wczesnym etapie wdrożenia.
Dokument ten definiuje kontekst biznesowy, zapewnia zgodność programu Zarządzania Wiedzą ze strategią biznesową organizacji i określa granice, w obrębie których program wdrożeniowy będzie działał.

Strategia składa się z pakietu dokumentów, na który składają się co najmniej elementy jak poniżej:

Czytaj dalej …

 • 1
 • 2