Fundamenty Zarządzania Wiedzą

kmvsdocWiedzę w organizacji można znaleźć w ludziach i w dokumentach. Ale czy każdy dokument z informacją jest wiedzą organizacji? Nie, nie każdy dokument z informacją jest wiedzą. Jeśli zawartość dokumentu nie pomaga w podejmowaniu dobrych decyzji czy skutecznych działań, to jest to jedynie informacja, nie wiedza.

Dokumenty projektowe, opisy stanowisk etc. – nie są wiedzą, to informacje. Wiedza to więcej niż informacja.

Wiedza to informacja, która pozwala na podjęcie decyzji. Wiedza to coś, co pozwala informację interpretować. To doświadczenie. Wiedza to know-how.
Częściowo wiedzę można zakodować, zapisać w postaci dokumentu. Wtedy mówimy o niej, że to wiedza jawna (explicit). Przechwycić i zakodować można tylko część wiedzy, nie całą.  

Czytaj dalej …

#DecisionSą rożne definicje Zarządzanie Wiedzą. Popularna jest taka, która mówi, że Zarządzanie Wiedzą jest o tym jak dostarczyć odpowiednią wiedzę odpowiednim ludziom w odpowiednim czasie, tak aby mogli wykonać swoją pracę.

Poprawna i chyba lepsza jest również inna – Zarządzanie Wiedzą jest o tym, jak poprawić zdolność pracowników do podejmowania decyzji.

Każda organizacja ma swoje cele biznesowe, do których zmierza realizując zadania na różnych poziomach swojej struktury organizacyjnej. To, jak te zadania są wykonywane zależy od kompetencji i wiedzy ludzi, którzy je wykonują.

Czytaj dalej …

#WiedzagdzieWiedza organizacji jest sumą wiedzy tacit i wiedzy explicit, czyli sumą tego co jest zapisane w głowach pracowników i tego, co jest zapisane w zasobach takich jak np. dokumenty, procedury, pliki. Z wyraźną przewagą wiedzy tacit, na którą składa się doświadczenie pracowników.

Czym konkretnie są te dwa rodzaje wiedzy?

Wiedza jawna (explicit) to wiedza, którą da się w całości zamienić na postać twardą, czyli taką, którą można gdzieś zakodować. To może być dokument papierowy, cyfrowy, video, audio.
Ogólnie mówiąc, te dokumenty zawierają odpowiedzi na pytania, które zostały już zadane.

Czytaj dalej …

KMandValue1NKiedy robimy coś wielokrotnie, to za każdym razem robimy to lepiej. Z organizacją jest tak samo – im więcej powtórzeń, tym lepsze wyniki – pod warunkiem, że organizacja umiejętnie wykorzystuje swoją wiedzę do rozwoju.

Proces nabywania umiejętności obrazuje, przedstawiona obok, krzywa uczenia (Learning curve). Na pionowej osi są zaznaczone koszty wykonania zadania.

Czytaj dalej …

@Transfer2W ostatecznym rachunku zawsze chodzi o to, żeby wiedzę przekazać od jednego człowieka czy zespołu do drugiego.
Możliwe drogi tego transferu są dwie:

  • Bezpośrednio od człowieka do człowieka
  • Poprzez zasoby, co rozbija się na trzy kolejne elementy

Bezpośrednio od człowieka do człowieka oznacza, że ludzie muszą się ze sobą jakoś skomunikować: face-to-face, online, mailem, porozmawiać przez telefon, albo w dowolny inny sposób, ale zawsze musi to być bezpośredni kontakt  dwóch osób czy zespołów.

Czytaj dalej …

@MatrixSystem Zarządzania Wiedzą (KM Framework) to zaprojektowany układ Ról (ludzi z przypisaną odpowiedzialnością za wiedzę), Procesów, Technologii i elementów zarządzania, które obejmuje się jednym określeniem – Governance.  Dla każdego mechanizmu składowego transferu wiedzy (Komunikacja, Przechwytywanie, Synteza, Upowszechnianie) muszą być jednoznacznie określone powyższe elementy Systemu Zarządzania Wiedzą. Razem KM Framework tworzy 16-elementową macierz.

Celem Assessmentu (diagnozy stanu Zarządzania Wiedzą w organizacji) przeprowadzanego na początku jest wypełnienie tej macierzy. Jak jest, jakie są oczekiwania, gdzie są luki, jak to robią inni…

Czytaj dalej …