All posts by: Ewa Stelmaszek

Ewa Stelmaszek
About Ewa Stelmaszek

Konsultant Zarządzania Wiedzą, członek zespołu Knoco. Więcej

Spotkania są ważne w Zarządzaniu Wiedzą. Czasy, kiedy lider był autorytetem merytorycznym dla tych co poniżej, przeminęły. Dziś każdy ma dostęp do wiedzy, jeśli tylko chce. Wiedza organizacji nie jest już w posiadaniu kilku ekspertów. Jest w głowach wielu pracowników. Spotkania pozwalają wykorzystać tę zbiorową inteligencję grupy. Porozmawiajmy teraz o spotkaniach. W świecie bardziej doskonałym […]

Krok po kroku ISO wkracza w obszar Zarządzania Wiedzą. Dwa lata temu, wiedza po raz pierwszy została dostrzeżona przez ISO jako element przewagi konkurencyjnej. Opublikowana jesienią 2015 rewizja ISO 9001:2015 wprowadziła do nowego standardu klauzulę wiedzy: „7.1.6 Organizational Knowledge”. Klauzula ta mówi nic innego, jak to, że organizacja powinna stale uczyć się, zarówno na swoich błędach, […]

System Zarządzania Wiedzą to indywidualnie krojona kapota. Nie ma jednego rozwiazania, pasującego do wszystkich. Nie da się kupić systemu Zarządzania Wiedzą „z półki”. Każda firma ma swoje procesy, swoją technologię, swoich pracowników i wreszcie swoją kulturę organizacyjną. Paradoksem jest więc może, że w choć system jest zawsze indywidualny, to problemy z przepływem wiedzy w organizacjach […]

Najlepszym sposobem, aby podnieść efektywność wykonywania zadań jest praktyka, praktyka, praktyka… Najpierw jest nowe zadanie. Ktoś robi je po raz pierwszy. Trochę nieporadnie, z błędami. Trudno – nauka kosztuje. Za drugim razem jest trochę lepiej. A potem jeszcze lepiej. Każde wykonanie zadania to jakaś lekcja. Przy okazji spadają koszty wykonania. Potem ten, który odpowiadał za […]

Wykorzystywanie Najlepszych Praktyk to metoda na polepszenie wyników i doskonalenie organizacji. Jest na to wiele przykładów. Jest to zresztą dość oczywiste. Jeśli organizacja potrafi wykorzystywać swoje doświadczenia, swoje praktyki i wykonywać zadania za każdym razem lepiej i lepiej, jeśli nie powtarza starych błędów i jeśli idzie w ślad za dobrymi pomysłami (czytaj praktykami), to jest […]