Home

Niedawno ukazała się książka  “Knowledge Management Matters: Words of Wisdom from Leading Practitioners”. Książka została napisana przez grupę praktyków Zarządzania Wiedzą. Wśród nich jest Stephanie Barnes. Stephanie – konsultant Zarządzania Wiedzą i malarka w jednej osobie dzieli się z nami swoim doświadczeniem, swoja wrażliwością i swoim mądrym spojrzeniem na kreatywność i innowacyjność z perspektywy Zarządzania Wiedzą. Zacytuję fragment:

Kreatywność jest o tym, jak robić rzeczy inaczej, jak szukać alternatyw, jak mieć otwarty umysł, zadawać pytania, mieć nowe doświadczenia, ciągle się uczyć. Jest o tym, jak łączyć pozornie niepowiązane koncepcje po to, aby rozwiązać problem albo odpowiedzieć na pytanie. Kreatywność możemy wprowadzać do naszej pracy na wiele małych sposobów – zadawać pytania, podważać założenia na spotkaniu, albo po prostu, kiedy jemy lunch z kimś nowym, dowiadywać się jakie są jego doświadczenia. Zarządzanie Wiedzą, krytyczne myślenie, kreatywność i innowacyjność wydają się być zupełnie różnymi dyscyplinami i ideami, ale w rzeczywistości wzbogacają się nawzajem i pomagają znaleźć odpowiedź na pytanie:
„A co, jeśli to nie jest prawdą?

W rozdziale „Creativity and Innovation” Stephanie pokazuje, w jaki sposób te cztery wymienione obszary krzyżują się i pozwalają spojrzeć na rzeczy inaczej.
Warto przeczytać.

Spotkanie biznesoweSpotkania są ważne w Zarządzaniu Wiedzą.
Spotkania budują relacje.
Spotkania pozwalają wykorzystać zbiorową inteligencję grupy.

Czasy, kiedy lider był autorytetem merytorycznym dla tych co poniżej,  przeminęły. Dziś każdy ma dostęp do wiedzy, jeśli tylko chce. Wiedza organizacji nie jest już w posiadaniu kilku ekspertów. Jest w głowach wielu pracowników.
Trzeba się napracować, żeby ją wydobyć.

No więc porozmawiajmy trochę o spotkaniach…
W świecie bardziej doskonałym niż nasz wygląda to tak…

Ludzie, których łączy jakieś zadanie spotykają się, żeby razem coś zrobić. Przedyskutować pomysł, znaleźć nową koncepcję, rozwiązać problem, podjąć decyzję etc. Każdy z uczestników wnosi na spotkanie swoją wiedzę, swoje doświadczenia, swoje poglądy. Wymieniają się nimi. Ludzie słuchają i są słuchani. Nie oceniają, starają się zrozumieć.
Pojawiają się nowe idee, nowe punkty widzenia, nowe pomysły. Idee są analizowane, poprawiane, dyskutowane tak długo, dopóki nie pokonają wszystkich obiekcji uczestników.
Jeden człowiek – mało obiekcji, wiele osób – wiele obiekcji.
Ludzie stymulują się wzajemnie. Tworzy się pula wiedzy, wspólna dla grupy. To fundament dla dalszych prac. Potem będą się rozumieli w pół słowa. Grupa się cementuje.

A teraz spotkanie, jakich wiele…

Oto nasz bohater. Kowalski. Kowalski ma pracę do wykonania. Dużo pracy. Kowalski ma zawsze więcej pracy, niż czasu na jej zrobienie. Ponoć wszyscy tak mają, ale Kowalski nie wierzy. Myśli, że on ma gorzej. A teraz naprawdę ma gorzej, bo ma pilną robotę i spotkanie za 5 minut. Kowalski przerywa pracę i idzie do konferencyjnej.  Czuje, że nie może nie iść.

Czytaj dalej …

Krok po kroku ISO wkracza w obszar Zarządzania Wiedzą.
Dwa lata temu, wiedza po raz pierwszy została dostrzeżona przez ISO jako element przewagi konkurencyjnej. Opublikowana jesienią 2015 rewizja ISO 9001:2015 wprowadziła do nowego standardu klauzulę wiedzy:
7.1.6 Organizational Knowledge”. Klauzula ta mówi nic innego, jak to, że organizacja powinna stale uczyć się, zarówno na swoich błędach, jak i na sukcesach, i aby to skutecznie robić powinna:

  • określić, jaka wiedza jest jej potrzebna do realizacji procesów
    (innymi słowy, jaka wiedza jest kluczowa dla jej celów biznesowych);
  • systematycznie przechwytywać tę wiedzę, pielęgnować ją i udostępniać pracownikom, aby mogli wykorzystywać ponownie (a tym samym poprawić efektywność organizacji).

Teraz, po dwóch kolejnych latach został zrobiony następny krok – już nie klauzula wiedzy w normie systemu zarządzania, ale cała norma dedykowana Zarządzaniu Wiedzą. Mowa tu o normie ISO 30401. W listopadzie została udostępniona jej robocza wersja. Można ją kupić ale też można się z nią zapoznać przez jakiś czas bezpłatnie na stronie BSI, brytyjskiej organizacji normalizacyjnej. Do 16 stycznia wszystkie sekcje, po zarejestrowaniu się, są publicznie dostępne, można je czytać, komentować, można przeglądać komentarze zgłoszone przez innych.

Czytaj dalej …

problemSystem Zarządzania Wiedzą to indywidualnie krojona kapota. Nie ma jednego rozwiazania, pasującego do wszystkich. Nie da się kupić systemu Zarządzania Wiedzą „z półki”. Każda firma ma swoje procesy, swoją technologię, swoich pracowników i wreszcie swoją kulturę organizacyjną.
Paradoksem jest więc może, że w choć system jest zawsze indywidualny, to problemy z przepływem wiedzy w organizacjach są często typowe. Poniżej wypisałam kilka przykładów takich problemów i możliwe rozwiązania. I choć rozwiązanie jest proponowane jedno, to już jego implementacja będzie już indywidualna. A oto te problemy:

Problem nr 1:

Różne jednostki w organizacji (zespoły, oddziały, piony…) wykonują te same zadania z różną efektywnością. Innymi słowy – każda jednostka ma swoje własne, indywidualne praktyki, jedne lepsze, drugie gorsze. Czy nie lepiej korzystać wszędzie z tych najlepszych?
Możliwe rozwiązanie: Identyfikowanie i rozpowszechnianie najlepszych praktyk (Best Practice)pozwoli poprawić wyniki słabszych zespołów.

Czytaj dalej …

Najlepszym sposobem, aby podnieść efektywność wykonywania zadań jest praktyka, praktyka, praktyka…

Najpierw jest nowe zadanie. Ktoś robi je po raz pierwszy.
Trochę nieporadnie, z błędami. Trudno – nauka kosztuje. Za drugim razem jest trochę lepiej. A potem jeszcze lepiej. Każde wykonanie zadania to jakaś lekcja. Przy okazji spadają koszty wykonania.

Potem ten, który odpowiadał za zadanie mówi innym – ja wiem, jak to zrobić dobrze. Mówi, bo jest z siebie zadowolony. Chce się tym podzielić z innymi. Potrzeba szacunku społecznego jest wysoko w piramidzie Maslowa.

No chyba, że pojawią się inne czynniki, jak na przykład to, że jego pozycja w firmie (albo jego pieniądze) zależą nie tyle od tego, czy zrobi coś dobrze, ale od tego czy zrobi to lepiej od innych. Jest duża różnica pomiędzy „zrobić coś dobrze”, a „zrobić coś lepiej niż inni”. W pierwszym przypadku mamy dążenie do doskonałości, w drugim rywalizację. Tam gdzie jest rywalizacja nie ma dzielenia się wiedzą.
Czytaj dalej …