ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W ORGANIZACJI

 • Po co jest Zarządzanie Wiedzą w organizacji?

  Organizacja zarządza swoją wiedzą tak samo jak człowiek swoją i z takich samych powodów – żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki w tym, co robi. Im więcej wie, tak człowiek jak i organizacja, tym lepsze decyzje podejmuje...

 • W jaki sposób Zarządzanie Wiedzą wnosi wartość?

  Czy to możliwe, że zarządzanie wiedzą może wnieść nową wartość? Takie  pytanie często pada. Tak, jest to bardzo możliwe.  Są co najmniej cztery sposoby, aby to osiągnąć, ale tylko pod pewnymi warunkami...

   

 • O mnie, o Knoco i o Zarządzaniu Wiedzą

  Knoco to międzynarodowa grupa konsultantów Zarządzania Wiedzą. Od ponad 20 lat jesteśmy w kilkunastu krajach, na wszystkich kontynentach...

 • Strategia Zarządzania Wiedzą w organizacji

  Zarządzanie Wiedzą wdraża się w firmie, aby poprawić wyniki biznesowe. To pakiet dokumentów, który określa potrzebę, cel i zasady wdrożenia. W Bazie Wiedzy można znaleźć artykuły o poszczególnych elementach strategii Zarządzania Wiedzą...

 • Norma ISO 30401 dla Zarządzania Wiedzą

  W listopadzie 2017 została opublikowana robocza wersja normy ISO 30401 dla Zarządzania Wiedzą. To kolejny krok po klauzuli wiedzy 7.1.6 Organizational Knowledge, która pojawiła się w rewizji ISO 9001:2015 jesienią 2015...

 • Wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji

  Wdrożenie krok po kroku: opracowanie strategii, projekt systemu, pilotaż, upowszechnienie systemu w całej organizacji, przekazanie zarządzania wiedzą w ręce ludzi w organizacji. Zebrane 20 lat doświadczeń konsultantów Knoco...