• Co to jest Zarządzanie Wiedzą organizacji?

  To proste – są ludzie w organizacji, którzy wiedzą, jak zrobić zadanie. Wiedzą, bo już to kiedyś robili. I są inni, którzy potrzebują tej wiedzy, żeby wykonać swoją pracę teraz, ale nie wiedzą gdzie jej szukać. I czy w ogóle jest...

 • Wartość Zarządzania Wiedzą dla organizacji

  Czy to możliwe, że zarządzanie wiedzą może wnieść nową wartość? Takie  pytanie często pada. Tak, jest to bardzo możliwe.  Są co najmniej cztery sposoby, aby to osiągnąć, ale tylko pod pewnymi warunkami...

   

 • System transferu wiedzy w organizacji

  System transferu wiedzy w organizacji to układanka, na którą składają się - procesy, technologia, role, oczekiwania. Ten system jest unikalny dla każdej firmy, ale zasady, na których jest zbudowany, są uniwersalne...

 • Strategia Zarządzania Wiedzą w organizacji

  Zarządzanie Wiedzą wdraża się w firmie, aby poprawić wyniki biznesowe. To pakiet dokumentów, który określa potrzebę, cel i zasady wdrożenia. W Bazie Wiedzy można znaleźć artykuły o poszczególnych elementach strategii Zarządzania Wiedzą...

 • Norma ISO 30401 dla Zarządzania Wiedzą

  W listopadzie 2017 została opublikowana robocza wersja normy ISO 30401 dla Zarządzania Wiedzą. To kolejny krok po klauzuli wiedzy 7.1.6 Organizational Knowledge, która pojawiła się w rewizji ISO 9001:2015 jesienią 2015...

 • Wdrożenie Zarządzania Wiedzą w organizacji

  Wdrożenie krok po kroku: opracowanie strategii, projekt systemu, pilotaż, upowszechnienie systemu w całej organizacji, przekazanie zarządzania wiedzą w ręce ludzi w organizacji. Zebrane 20 lat doświadczeń konsultantów Knoco...

 • Procesy Zarządzania Wiedzą

  Gdzie jest wiedza organizacji? W głowach pracowników? Ale pracownicy przychodzą i odchodzą, a pamięć ludzka jest zawodna. Wiedzę organizacji trzeba przechwytywać i upowszechniać. To właśnie Procesy Zarządzania Wiedzą...

 • Lessons Learned - stałe doskonalenie

  Nowa wiedza i nowe doświadczenia (lekcje) są identyfikowane w trakcie działań, analizowane i włączane w bieżące praktyki, aby poprawić przyszłe wyniki. To pętla uczenia się. Proces Lessons Learned. Wydaje się taki łatwy...

 • Knoco - praktycy Zarządzania Wiedzą

  Knoco to międzynarodowa grupa konsultantów Zarządzania Wiedzą. Od ponad 20 lat jesteśmy w kilkunastu krajach, na wszystkich kontynentach. Szkolimy, pomagamy we wdrożeniach, doradzamy organizacjom. W Polsce też jesteśmy...