Usługi szkoleniowe

Sprawy organizacyjne:

 • tylko szkolenia zamknięte, organizowane u Klienta;
 • grupy szkoleniowe do 12 osób;
 • koszty szkolenia: 4000 PLN/ dzień (cena netto) od grupy szkoleniowej.

Zamieszczona poniżej lista szkoleń obejmuje szkolenia i warsztaty standardowe. 
Oferta obejmuje również szkolenia niestandardowe, z indywidualnym programem dostosowanym do potrzeb Klienta.

LISTA SZKOLEŃ STANDARDOWYCH

 

 1. 1
  Biznesowa wartość Zarządzania Wiedzą, czyli "Zarządzanie Wiedzą w pigułce" (4 godz.)

  Opis szkolenia: W krótkiej formie koncepcja i wartość Zarządzania Wiedzą dla organizacji.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program
  – W jaki sposób Zarządzanie Wiedzą może poprawić wyniki organizacji? Uzasadnienie biznesowe.
   Jaką wiedzą należy zarządzać? 
  – System Zarządzania Wiedzą (KM Framework)
  – Etapy wdrożenia Zarządzania Wiedzą

 2. 2
  Zarządzanie Wiedzą cz.1, czyli "Jak zbudować system" (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie przekazuje główne zasady i praktyki Zarządzania Wiedzą. Jest przeznaczone dla osób, które mają małe doświadczenie z zarządzaniem wiedzą organizacji lub też chcą uporządkować swoją wiedzę w tym temacie.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program
  – W jaki sposób Zarządzanie Wiedzą może poprawić wyniki organizacji?
  – System Zarządzania Wiedzą (KM Framework)
  – Kluczowa wiedza organizacji
  – Transfer wiedzy
  – Kluczowe procesy Zarządzania Wiedzą
  – Samoocena – jak szczelny jest system Zarządzania Wiedzą w organizacji?
  – System Lekcji Nauczonych (Lessons Learned) – ciągłe doskonalenie.

 3. 3
  Zarządzanie Wiedzą cz.2, czyli "Praktyka Zarządzania Wiedzą" (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie/warsztat przygotowujące do zarządzania systemem Zarządzania Wiedzą w firmie.
  Szkolenie poprzedzające: Zarządzanie Wiedzą cz.1
  Program
  – Zgodność z biznesem.
  – Przechwytywanie wiedzy.
  -Tworzenie zasobów wiedzy.
  – Upowszechnianie wiedzy
  – Kultura organizacyjna.
  – Strategia Zarządzania Wiedzą i wdrożenie.
  – Community of Practice – wartość dla organizacji.

   

 4. 4
  Strategia Zarządzania Wiedzą, czyli "Zgodność z biznesem" (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie przygotowujące do wdrożenia Zarządzania Wiedzą. Analiza kolejnych kroków.
  Szkolenie poprzedzające: Zarządzanie Wiedzą cz.1
  Program:
  – Dokumenty strategiczne.
  – Etapy wdrożenia.
  – Plan wdrożenia.
  – Projekty pilotażowe.
  – Zarządzanie – kluczowy składnik KM.

 5. 5
  Sieci Praktyków (Communities of Practice), czyli "Jak sprawić, żeby ludzie wspierali się wzajemnie" (1 dzień)

  Opis szkolenia:Szkolenie przekazuje uczestnikom wiedzę o tym, jak skutecznie budować i podtrzymywać działanie Sieci Praktyków (Communities of Practice), tak aby przynosiły korzyści biznesowe organizacji.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program:
  – Czym są Sieci Praktyków (Communities of Practice) a czym nie są?
  – Jaką wartość Sieci Praktyków (Communities of Practice) wnoszą do firmy?
  – Zgodność z biznesem.
  – Uruchamianie Sieci Praktyków (Community of Practice).
  – Czynniki sukcesu Sieci Praktyków (Communities of Practice).

 6. 6
  System Lekcji Nauczonych (Lessons Learned) czyli "Ciągłe doskonalenie" (1 dzień)

  Opis szkolenia: Szkolenie przygotowuje do wdrożenie systemu zarządzania lekcjami, jako systemu ciągłego doskonalenia i obniżenia kosztów organizacji.
  Szkolenie poprzedzające: brak
  Program:
  – Czym jest system zarządzania lekcjami (Lessons learned system)?
  – Procesy identyfikowania lekcji
  – Zapisywanie lekcji
  – Akcje
  – Współdzielenie lekcji
  – Technologia
  – Lekcje w postaci tacit