Wdrażanie Procesów Zarządzania Wiedzą

Procesy Zarządzania Wiedzą odpowiadają na pytanie JAK.

JAK przechwycić wiedzę w trakcie działań operacyjnych, w trakcie lub po projekcie?
JAK zidentyfikować kluczową wiedzę?
JAK wprowadzić wiedzę do projektu?
JAK dostarczyć wiedzę tam, gdzie jest potrzebna?

Jakie działania należy podjąć i jakie wsparcie jest potrzebne, aby wdrożyć dany proces do działań operacyjnych, jest indywidualną sprawą organizacji. Mogą to być warsztaty z zespołem KM na temat tworzenia zasobów wiedzy, facylitacja spotkań Peer Assist czy Retrospekcja, wywiady w procesie retencji wiedzy, konsulting.

 1. 1
  After Action Review

  Warsztaty szkoleniowe dla liderów zespołów, kierowników projektów oraz dla kadry kierowniczej organizacji jak włączyć After Action Review (AAR) do działalności operacyjnej. Celem AAR jest przechwytywanie wiedzy w trakcie działań.

 2. 2
  Peer Assist

  Opracowanie planu Peer Assist w organizacji, cele, warunki realizacji, agendy spotkań.
  Pełna facylitację procesu. Peer Assist to najbardziej efektywna metoda dostarczenia wiedzy do projektu przed jego rozpoczęciem.

 3. 3
  Przechwytywanie wiedzy

  W oparciu o proces Retrospect w trakcie spotkania przechwytywana jest wiedza, która powstaje z interakcji zespołu – wiedza, której jednostki mogą być nieświadome, a którą zespół jako całość posiada. Tam, gdzie projekt albo zespół są szczególnie duże, proces Retrospect jest wspierany indywidualnymi wywiadami.
  Przechwytywanie lekcji z działalności operacyjnej i włączanie wiedzy do przyszłych projektów jest podstawą ciągłego doskonalenia procesów i poprawy wyników biznesowych.

 4. 4
  Wywiady

  Proces przejmowania wiedzy obejmuje następujące elementy:

  • identyfikacja wiedzy, która powinna być przechwycona;
  • ustalenie priorytetów poszczególnych tematów;
  • szczegółowy wywiad, pozwalający odkryć istotną wiedzę ukrytą;
  • zapakowanie wiedzy do postaci zasobu, który może być używany przez innych.
 5. 5
  Tworzenie zasobów wiedzy

  Warsztaty szkoleniowe dla zespołów KM, w trakcie których wiedza, przechwycona z działań operacyjnych, jest przekształcana do postaci zasobów. Zasoby te mogą być wykorzystywane później przez innych, złożone na Wiki, SharePoint czy w korporacyjnym Intranecie.

  Zasoby wiedzy (Knowledge Assets) to ustrukturyzowana i udokumentowana wiedza operacyjna, przechwycona z działań, plus kontekst, który nadaje jej sens plus historie i cytaty, a także linki do istotnych ludzi i dokumentów.